Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Det här gäller när du för nötkreatur från Sverige

Utförsel av nötkreatur till EU-länder, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz

Du måste vara registrerad för utförsel

Export till länder utanför EU

Export via EU-länder


Om nötkreaturen ska föras till ett land utanför EU och transporten ska gå genom något EU-land måste du följa kraven för handel med djur inom EU.

Transport av levande djur


Läs här om bestämmelser för transport av nötkreatur.

Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben