Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

När du lagrar stallgödsel

Lagringskapacitet och minimikrav

Bestämmelser för lagringskapacitet av stallgödsel enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Känsliga områden i Skåne, Halland, Blekinge och Gotland samt Öland och känsliga kustområden

Antal djurenheter

Nöt, hästar, får och getter

Annan djurhållning

fler än 100

8 mån

10 mån

fler än 10 upp till 100

8 mån

10 mån

fler än 2¹ upp till 10

6 mån

6 mån

Övriga känsliga områden

Antal djurenheter

Nöt, hästar, får och getter

Annan djurhållning

fler än 100

8 mån

10 mån

fler än 10 upp till 100

6 mån

10 mån

fler än 2¹ upp till 10

6 mån

6 mån

Områden utanför känsliga områden

Antal djurenheter

Nöt, hästar, får och getter

Annan djurhållning

fler än 100

8 mån

10 mån

fler än 10 upp till 100

6 mån

10 mån

fler än 2¹ upp till 10

inga generella bestämmelser

inga generella bestämmelser

1) Jordbruksföretag med högst 2 djurenheter är undantagna (enl. SJVFS 2004:62)

10 djurenheter eller färre

Hur du beräknar din lagringskapacitet

Utformning och placering av lagringsutrymmen

Täckning och påfyllning av urin- och flytgödselbehållare

Lokala bestämmelser

Om du ska använda vissa animaliska biprodukter som gödningsmedel

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben