Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Avelsarbete på nötkreatur

Det finns bestämmelser för hur djur får värderas för avel och för hur nötkreatur får användas vid avel.

Avel får inte medföra lidande för djuren

Godkända avelsorganisationer och stambokförande föreningar

Rasföreningar och avelsplaner

Avelsplaner för svenska husdjursraser av nötkreatur

Om din organisation vill bli godkänd


Om din organisation eller förening vill bli en godkänd avelsorganisation eller stambokförande förening ska ni ansöka om detta hos Jordbruksverket. Jordbruksverket godkänner plan och riktlinjer för er verksamhet.

Er ansökan ska innehålla uppgifter om

  • namn, adress, telefon- och organisationsnummer
  • organisationens struktur och beslutsordning
  • avelsmål
  • djurunderlag
  • metoder för eventuell avelsvärdering
  • härstamningskrav
  • stamböckernas indelning

Skicka ansökan till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

De detaljerade reglerna för hur avelsarbetet ska genomföras finns i Jordbruksverkets föreskrifter till höger.

Fråga oss via webben