Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Avelsarbete på nötkreatur

Det finns bestämmelser för hur djur får värderas för avel och för hur nötkreatur får användas vid avel.
Avelsorganisationer ansvarar för värdering av djur för avel. Stambokförande eller registerförande föreningar för stamböcker eller registrerar härstamningen för djur inom en eller flera raser. Ibland är avelsorganisationen och stambokförande eller registerförande förening samma förening. Organisationer som vill ha avelsverksamhet med officiell status kan söka om att bli godkända hos Jordbruksverket.

Avel får inte medföra lidande för djuren


Avel som kan medföra lidande för dina nötkreatur är förbjuden. Ett nötkreatur får inte användas i avel om det medför en hög risk för dödfödslar, defekter hos avkommorna eller någon annan egenskap som kan riskera att djuren utsätts för lidande eller hindrar djuren att bete sig naturligt.

En avelsvärderad semintjur får inte användas i avel om tjurens avelsvärde för förlossningssvårigheter, dödlighet hos kalvar i samband med födseln eller konstaterade sjukdomsfall är avsevärt sämre än rasens medelvärde.

Ett renrasigt nötkreatur som är godkänt för avel i ett annat EU-land är också godkänt för avel i Sverige.

Godkända avelsorganisationer och stambokförande föreningar

Rasföreningar och avelsplaner


I Sverige finns flera rasföreningar som arbetar med att bevara våra husdjursraser. Rasföreningarna har avelsplaner som kan användas av dig om du vill veta hur avelsarbetet inom din ras ska göras.

Avelsplaner för svenska husdjursraser av nötkreatur

Om din organisation vill bli godkänd


Om din organisation eller förening vill bli en godkänd avelsorganisation eller stambokförande förening ska ni ansöka om detta hos Jordbruksverket. Jordbruksverket godkänner plan och riktlinjer för er verksamhet.

Er ansökan ska innehålla uppgifter om

  • namn, adress, telefon- och organisationsnummer
  • organisationens struktur och beslutsordning
  • avelsmål
  • djurunderlag
  • metoder för eventuell avelsvärdering
  • härstamningskrav
  • stamböckernas indelning

Skicka ansökan till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

De detaljerade reglerna för hur avelsarbetet ska genomföras finns i Jordbruksverkets föreskrifter till höger.

Fråga oss via webben