Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.8 Tid: 20180305-0849

Uppstoppade fåglar och fågelprodukter

Många fågelarter är idag utrotningshotade. Därför finns det stränga bestämmelser för all handel och andra kommersiella aktiviteter med dessa arter.

EU-förbud mot handel med hotade fåglar och fågelprodukter

Vad är kommersiella aktiviteter?

CITES-intyg - undantag från förbudet

Uppstoppad fågel bearbetad före den 3 mars 1947

Arter som är listade i EU-bilaga A

Exempel på A-listade fåglar

Rovfåglar

Ugglor

Statens vilt - vissa fågelarter kan tillhöra staten

Krav på CITES-intyg

Så här ansöker du om CITES-intyg

Dokumentation som visar hur länge du haft fågeln

Fågeln måste kunna identifieras - använd mikrochip eller fotografi

Handläggningsavgift för ansökan är 350 kronor

Det här vill vi ha från dig när du ansöker

Så här skickar du in din ansökan till Jordbruksverket

Handläggningstid

Om du inte får ett CITES-intyg

Kan man ge bort en uppstoppad fågel som gåva?

Att sälja uppstoppade fåglar till andra EU-länder

Att exportera uppstoppade fåglar till länder utanför EU

Böter eller fängelse för brott mot EU:s förbud

Mer information

Blanketter
Bestämmelser

Kontakt

Fråga oss via webben