Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Import av jakttroféer från länder utanför EU

Snart blir det enklare att söka CITES-tillstånd

Många länder har organiserad troféjakt

Importförbud

Tillfälliga importförbud

Några importförbud som råder just nu

Vad som krävs när arter finns på EU-bilagorna A och B

Import av arter som finns på EU-bilaga A

Om jakttrofén finns på CITES/EU-bilaga I/A

Import av arter som finns på EU-bilaga B

Alltid CITES exporttillstånd och ibland även importtillstånd för arter på EU-bilaga B

Spara din egen kopia av exporttillståndet

Import av arter som finns på EU-bilaga C och D

Arter som inte är CITES-listade

Så här söker du CITES importtillstånd

Handläggningsavgift för ansökan är 400 kronor

Det här vill vi ha från dig när du ansöker

Handläggningstid för ansökan

Tänk på följande innan jakttrofén transporteras till Sverige

Vad som händer vid tullkontrollen

Import av jakttroféer kan innebära en smittrisk.

Mer information
Bestämmelser
Blanketter

Kontakt

Fråga oss via webben