Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Godkända tullkontor

In- och utförsel av hotade arter är bara tillåten över särskilda tullkontor

Svenska tullkontor för import, export och återexport av hotade arter mellan EU och länder utanför EU

Tullkontor

Levande djur

Djurprodukter

Växter

Flygplatser:   
Göteborg-LandvetterXXX
Stockholm-ArlandaXXX
Hamnar:   
Göteborg XX
Malmö  X
Malmö-Ollebo  X
Stockholm* XX
Vägar - tullkontor vid gränsen Sverige/Norge:   
Björnfjell/RiksgränsenXX 
EdaXX 
HånXX 
IdreXX 
JunkerdalenXX 
StorlienXX 
StrömstadXX 
SvinesundXX 
TärnabyXX 
VauldalenXX 
ÅsnesXX 
ÖrjeXX 
ÖstbyXX 

Import, export and reexport of endangered species is only allowed at certain customs offices

Swedish customs offices for import, export and reexport of endangered species between the European Union (EU) and countries outside the EU

Customs offices

Live animals

Animal products

Plants

Airports:   
Göteborg-Landvetter airportX X X
Stockholm-Arlanda airportX X X
Ports:
Göteborg X X
Malmö X
Malmö-Ollebo X
Stockholm* X X
Land borders Sweden/Norway:
Björnfjell/Riksgränsen X X
Eda X X
HånXX 
IdreX X
Junkerdalen X X
Storlien X X
Strömstad X X
Svinesund X X
Tärnaby X X
Vauldalen X X
Åsnes X X
Örje X X
Östby X X

Kontakt

Fråga oss via webben