Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Import och export mellan EU och andra länder

Snart blir det enklare att söka CITES-tillstånd

Vilka djur- och växtarter gäller detta?

Ta reda på vilka arter som är listade i databasen Speciesplus

CITES-tillstånd vid import, export och återexport

Import från länder utanför EU

Arter som finns på EU-bilagorna A och B

Det är förbjudet att importera vildfångade djur av arter som finns på EU-bilaga A

Arter som finns på EU-bilaga C

Arter som finns på EU-bilaga D

Export och återexport till länder utanför EU

Arter som finns på EU-bilagorna A-C

CITES A-listade ryggradsdjur måste vara märkta

CITES-tillstånd - så här ansöker du

Handläggningsavgiften är 400 kronor

Det här vill vi ha från dig när du ansöker

Hit skickar du din ansökan

Handläggningstid för ansökan

CITES-tillståndets giltighet m.m.

Tullverket kontrollerar import, export och återexport av CITES-listade arter

Det här måste du också tänka på - olika regelverk gäller för handel med länder utanför EU

Det finns flera regler för ägg, fåglar och andra levande djur

Stränga regler för produkter av björnar, lodjur, vargar och rovfåglar

Import av växter, växtprodukter, trä och träprodukter

Den svenska djurskyddslagen

Levande djur eller djurprodukter kan behöva införseltillstånd av smittskyddsskäl

Mer information

Blanketter

Bestämmelser

Kontakt

Fråga oss via webben