Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Handel inom EU med hotade arter

Vad menas med kommersiella aktiviteter?

Vilka arter gäller detta?

Finns det några undantag?

Exemplaret måste vara märkt

Så här söker du CITES-intyg

Snart blir det enklare att söka

Handläggningsavgift

Det här ska ingå i din ansökan

  • Ansökan om CITES-intyg. Under punkt 4 ger du en kort beskrivning av det du ansöker om.
  • Kopia på kvitto (eller motsvarande) på betald handläggningsavgift.

Hit skickar du ansökan

  • Via post till: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
  • Via fax till Jordbruksverkets diarium (registrator): 036-19 05 46
  • Via e-post - scannade - till Jordbruksverkets diarium

Handläggningstid för ansökan

Det här gäller för CITES-intyget

Om djuret ska flyttas

Om förhållandena ändras

Om du inte får ett CITES-intyg

Undantag från kravet på CITES-intyg

Uppfödarintyg i stället för CITES-intyg

Undantag för vetenskapliga institutioner

Det här måste du också tänka på

Det finns fler regler för ägg, fåglar och andra levande djur

Den svenska djurskyddslagstiftningen

Du kan behöva införseltillstånd av smittskyddsskäl

Kontakt

Fråga oss via webben