Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.1.3.R Tid: 20161201-1241

Avelsarbete på hästar

Avelsorganisationer ansvarar för avelsvärdering, stambokföring och registrering av hästar. Organisationer som vill ha avelsverksamhet med officiell status kan söka om att bli godkända hos Jordbruksverket. Till höger, under länken Avelsorganisationer, kan du se vilka godkända avelsorganisationer det finns.

Avel får inte medföra lidande för hästarna


Avel som kan medföra lidande för hästar är förbjuden. En häst får inte användas i avel om det medför en hög risk för dödfödslar, defekter hos fölen eller någon annan egenskap som kan riskera att djuren utsätts för lidande eller hindrar djuren att bete sig naturligt.

Om din organisation vill bli godkänd


Om din organisation eller förening vill bli en godkänd avelsorganisation ska ni ansöka om detta hos Jordbruksverket. Jordbruksverket godkänner plan och riktlinjer för er verksamhet.Er ansökan ska bland annat innehålla uppgifter om:
  • namn, adress, telefon- och organisationsnummer
  • verksamhetens inriktning
  • regelsamling för verksamheten
  • ekonomiska och personella resurser
  • djurunderlag
Skicka ansökan till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. De detaljerade reglerna för kraven på avelsorganisationer finns i Jordbruksverkets föreskrifter till höger.

Rasföreningar och avelsplaner