Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.8 Tid: 20180305-0849

Transportera grisar

Transport nära gården


Dessa bestämmelser gäller när du transporterar egna grisar med ditt eget fordon och transporten inte går längre från gården än 50 kilometer.

Det här gäller alla kortare transporter

  • Du får bara transportera dina grisar när de är lämpliga att transportera.
  • Grisar som är sjuka eller skadade får inte transporteras.
  • Om det behövs ska du kunna sköta om grisarna under transporten.
  • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren samtidigt kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning.
  • Om det behövs ska du i utrymmet kunna sätta in skiljeväggar som skyddar grisarna.
  • Utrymmet där djuren transporteras ska ha god ventilation.
  • När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning, till exempel lastramper.
  • Om det behövs ska rampen ha räcken och tvärgående ribbor som gör att djuren inte faller av rampen eller halkar.
  • Lastramperna ska luta så lite som möjligt.

Undantag


Du får transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinär om transporten är brådskande även om du inte uppfyller kraven. Men det får inte finnas någon risk för att djuret kan lida av transporten. Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret är det bäst om du kontaktar en veterinär.

Längre transporter

Allmänna krav för längre transporter

Transporttid

Dräktiga suggor och gyltor

Griskultingar

Minsta utrymme för grisar vid vägtransport

 

Transporter utomlands

Skyltar

Skyltar som är godkända i andra länder

Fråga oss via webben