Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Nya regler för uppfödning av grisar

En viktig del i regeringens livsmedelsstrategi är att reglerna för uppfödning av grisar ska vara utformade så att de stödjer målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja med ökad produktion. Samtidigt har vi i Sverige fortsätt höga ambitioner när det gäller djurskydd och djurhälsa. Det är också viktiga konkurrensfördelar.

Ska alla smågrisar nu avvänjas vid 21 dagar, vilket tillåts i andra EU-länder?

Nytt förslag om avvänjning av smågrisar

De grisuppfödare som ger extra omsorg åt grisarna kan få möjlighet till mer flexibilitet för när smågrisarna skiljs från suggan.

Kan detta leda till en ökad antibiotikaanvändning?

Kan detta leda till beteendestörningar?

Vilka är de 11 villkoren som ska uppfyllas för att få avvänja tidigare?

Hur säkerställer ni att sjukligheten inte ökar när produktionstakten ökar?

Varför ska man köpa svenskt kött?

Hur är det i andra länder, hur tidigt avvänjer de kultingarna?

På vilket sätt ger tidigare avvänjning ökad produktion och ökad konkurrenskraft för svenska bönder?