Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Avelsarbete på grisar

Avelsorganisationer ansvarar för värdering av djur för avel. Stambokförande eller registerförande föreningar för stamböcker eller registrerar härstamningen för djur inom en eller flera raser. Ibland är avelsorganisationen och stambokförande eller registerförande förening samma förening. Organisationer som vill ha avelsverksamhet med officiell status kan söka om att bli godkända hos Jordbruksverket.

Avel får inte innebära lidande för djuren

Godkänd avelsorganisation och stambokförande förening

Rasföreningar och avelsplaner


I Sverige finns flera rasföreningar som arbetar med att bevara våra husdjursraser. Rasföreningarna har avelsplaner som kan användas av dig om du vill veta hur avelsarbetet inom din ras ska göras.

Avelsplan för gris

Om din organisation vill bli godkänd


Om din organisation eller förening vill bli en godkänd avelsorganisation eller stambokförande förening ska ni ansöka om detta hos Jordbruksverket. Jordbruksverket godkänner plan och riktlinjer för er verksamhet.

Er ansökan ska innehålla uppgifter om

  • namn, adress, telefon- och organisationsnummer
  • organisationens struktur och beslutsordning
  • avelsmål
  • djurunderlag
  • metoder för eventuell avelsvärdering
  • härstamningskrav
  • stamböckernas indelning

Skicka ansökan till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

De detaljerade reglerna för hur avelsarbetet ska genomföras finns i Jordbruksverkets föreskrifter till höger.

Plan och riktlinjer för den godkända organisationen för gris

Fråga oss via webben