Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Transportera försöksdjur

Detta gäller alltid

Undantag

Minsta utrymme

Djurslag

Vikt (g)

Minsta yta (cm² per djur)

Minsta yta i filterbehållare (cm² per djur)

Lägsta höjd (cm)

KaninUnder 2 500 1 000 2 000 24
 Över 2 500 2 500 3 000 24
MarsvinUnder 150 160 330 15
 150–250 200 400 15
 251–350 240 440 15
 351–450 300 480 15
 451–550 360 520 15
 över 550 360 560 15
Hamsterunder 60 80 120 15
 60–90 100 160 15
 91–120 120 200 15
 över 120 160 240 15
Råttaunder 50 70 120 15
 50–75 85 160 15
 76–100 100 200 15
 101–125 125 240 15
 126–150 140 280 15
 151–175 180 360 15
 176–200 200 360 15
 201–225 200 420 15
 226–250 225 500 15
 251–300 300 600 15
 över 300 350 600 15
Musunder 20 40 80 10
 20–30 50 100 10
 över 30 60 120 10

Måtten i tabellen ovan är enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur; SJVFS 2010:2.

Mer information
Blanketter
Bestämmelser

Kontakt

Fråga oss via webben