Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Statistik om användning försöksdjur

Årliga rapporteringen av statistik

Sista inlämningsdag är 1 mars 2018

Det här ska du tänka på när du rapporterarSvårhetsgrad

Uppge den uppskattade faktiska svårhetsgraden. Terminal svårhetsgrad är inte samma sak som att djuren avlivats vid försökets slut.
Djur som enbart avlivats utan att användas i försök ska inte ingå i årliga rapporten. (Med undantag för genetiskt modifierade djur med avsedd och uppvisad skadlig fenotyp).

EU-statistik

Det ska bara stå Nej vid terminal-organ, provfiske eller när max ringa lidande orsakats.

GMO

Omfattar djur som är genetiskt modifierade (transgena, ”knock-out” eller på andra sätt genetiskt modifierade) och djur med naturligt förekommande eller inducerade mutationer.
 

Återanvändning

Ange bara om försöket lika gärna kunde använt ett djur som
inte gått i försök tidigare.

Registrerad uppfödare

Uppfödare med föda-upp tillstånd från Jordbruksverket eller
motsvarande tillstånd i annat EU-land.

 
Extra insamling av statistik vart femte år

Sista inlämningsdag är 1 mars 2018

Vart tar uppgifterna vägen?

Användningen av försöksdjur 2016

Fråga oss via webben