Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Utevistelse för fjäderfän

Se till att dina fjäderfän inte skadar sig när de går utomhus


Sätt upp stängsel så att rovdjur hålls ute och utforma dem så att dina djur inte riskerar skada sig. Se till att stängseltrådar och stängselnät är sträckta. Det är också viktigt att du underhåller stängslen.

Mark som är hårt belastad av djur ska vara hårdgjord och dränerad. Det kan du lämpligen göra med en vinterträdgård, d v s en dränerad sand- eller grusyta som är inhägnad och täckt med tak. För att hålla en god hygien och undvika att parasiter som sprids med hönsens träck, bör du dessutom växla mellan olika rastgårdar.
 
Det ska finnas skydd för djuren både mot dåligt väder och mot rovdjur. Hönsen vill ha tillgång till skydd i form av buskar eller tak för att känna sig trygga. Om det behövs ska du också se till att det finns vattentråg till dem. Däremot bör du inte ge foder ute eftersom det lockar till sig andra fåglar och gnagare.
 
Har du en anläggning med mer än 350 höns ska du ha flera öppningar till utomhusytorna för att öka möjligheterna att alla höns som vill gå ut kan göra det. Öppningarna ska vara utspridda utefter hela byggnadens längd.

Mer information
Bestämmelser

Kontakt

Fråga oss via webben