Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Transportera fjäderfän

Transport nära gården

Det här gäller alla kortare transporter

Undantag

Längre transporter

Allmänna krav för längre transporter

Transporttid

Minsta utrymme per fjäderfä

Kategori

Minsta utrymme

Dagsgamla kycklingar21–25 cm² per kyckling
Fjäderfä under 1,6 kg180–200 cm²/kg
Fjäderfä 1,6-3,0 kg160 cm²/kg
Fjäderfä 3-5 kg115 cm²/kg
Fjäderfä över 5 kg105 cm²/kg

Transport av strutsfåglar

Det här måste du också tänka på när du transporterar strutsfåglar:

Observera att strutsfåglar som är mellan 72 timmar och 6 veckor gamla inte får transporteras. Unga djur får transporteras i grupp bara om de är ungefär lika stora.

Minsta utrymme per strutsfågel

Kategori

Minsta yta per individ

Högst antal individer per grupp

Strutsar  
Dagsgamla0,06 m²12
1 månad0,01 m²12
2-3 månader0,20 m²10
4 månader-1 år0,40 m²10
> 1 år0,55 m²1
Vuxna honor0,60 m²1
Vuxna hanar0,75 m²1
Emuer > 20 månader0,30 m²8
Nanduer > 14 månader0,60 m²8
Yngre fåglar0,20 m²10

Transporter utomlands

Skyltar

Skyltar som är godkända i andra länder

Fråga oss via webben