Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Att lagra och sprida gödsel från fjäderfän

På dessa sidor hittar du information om lagring och spridning av gödsel. Kom ihåg att det kan finnas lokala bestämmelser som gäller i din kommun. Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret på din kommun eller motsvarande för att få veta mer.

Höna Foto: Ulf Nylén

Foto: Ulf Nylén

Kontakt