Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Mått i stall och byggnader för får och getter

Boxar, foderbord och ligghallar måste hålla vissa minimimått. Här nedan kan du se vilka mått som gäller i stallutrymmen för dina får och getter. Om det inte står något annat är dessa mått minsta mått och centrummått för normal inredning.

Foderbord

Minsta utrymme vid rakt foderbord eller rund foderhäck för får

 

Minsta utrymme per djur vid samtidig utfodring

 

Minsta utrymme per djur vid fri utfodring

 

 

rakt foderbord

rund foderhäck

rakt foderbord

rund foderhäck

Lamm över 15 kg0,35m0,20m0,17m0,10m
Vuxet djur0,35m0,20m0,17m0,10m
Dräktig tacka¹)0,45m0,20m²)²)
Tacka med lamm under 15 kg0,45m ²)²)

Ha så många drickplatser att alla djur kommer åt att dricka

Lamningsbox och killningsbox


En lamningsbox ska ha minsta måtten 1,2 meter x 1,2 meter.
 
Lamningsboxar för fler än två lamm eller för tackor av tung ras bör dock vara minst 1,5 meter x 1,5 meter.
 
En killningsbox bör vara minst 1,0 meter x 1,2 meter.

För getter bör båspallens längd vara minst 1,0 meter. Båspallen bör inte ligga mer än 0,55 meter över golvet.

Gemensamboxar

Minsta gemensamma utrymme per får i gemensambox

Djur

Total yta, m² ³)

varav liggyta, m² ²) ³)

Lamm, 15-30 kg0,500,35
Lamm över 30 kg1,000,70
Vuxet djur, högst 65 kg1,200,85
Vuxet djur, över 65 kg1,401,00
Dräktig tacka ¹)1,701,20
Tacka under 65 kg, med lamm under 15 kg1,701,20
Tacka över 65 kg, med lamm under 15 kg1,901,35
Minsta utrymme i gemensambox för get

Djur

Gemensambox med bara spaltgolv, m²

Gemensambox med bara ströbädd, m²

Killing, högst 15 kg0,250,25
Ung get, över 15 kg0,500,50
Vuxet djur1,001,20

Dränerande golv

Mer information

Bestämmelser

Kontakt

Fråga oss via webben