Jordbruksverkets webbplats kommer att vara stängd tisdagen den 12 december klockan 17-21 samt onsdagen den 13 december klockan 20-24. Det innebär att du inte heller kan använda Jordbruksverkets e-tjänster. Anledningen är ett vi gör ett större tekniskt arbete.
Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Så märker du dina får eller getter

Får eller getter som är födda efter den 9 juli 2005


Får eller getter som är födda efter den 9 juli 2005 ska vara märkta senast sex månader efter födelsen. Djur som föds och flyttas från din produktionsplats innan sex månaders ålder ska du märka före transporten. Både du som lämnar djur och den person som tar emot dem är ansvariga för att märkningen är rätt. Inför slakt kan det vara bra om du tar reda på om slakteriet kräver någon särskild slaktmärkning. Djur som inte är märkta får varken tas emot på slakterier eller andra produktionsplatser.

Djur som ska bli äldre än ett år


Om dina får eller getter är avsedda att leva längre än 12 månader ska du märka dem med två öronbrickor, en i varje öra. Öronbrickan ska vara präglad med landsbeteckningen för Sverige (SE), födelseplatsens produktionsplatsnummer och individnummer. Individnumren ska bestå av fem sifferpositioner, det vill säga om du beställer en öronbricka med individnummer 1 kommer individnumret vara 00001 på öronbrickan. Inget djur som är fött i samma besättning efter den 9 juli 2005 får märkas med samma individnummer förrän tidigast 20 år efter det att den första brickan beställdes.

Djur som inte ska bli äldre än ett år


Om dina får eller getter är avsedda att leva kortare tid än 12 månader behöver du bara märka dem med en öronbricka. Öronbrickan ska vara präglad med landsbeteckningen för Sverige (SE) och födelseplatsens produktionsplatsnummer. Det är frivilligt med individnummer för dessa djur. Om du har ett djur som är märkt på detta sätt men det har blivit äldre än 12 månader ska du märka om det. I detta fall ska du märka om djuret med två öronbrickor som också har individnummer. Om du märker lammen med bygelmärken, som till exempel PAT Horten eller Micro, tänk på att vissa slakterier kräver att djuren ska vara märkta med en öronbricka i varje öra.

Får eller getter som är födda före den 9 juli 2005


Får eller getter som är födda före den 9 juli 2005 ska du märka senast när de lämnar den produktionsplats där de är födda. Alla djur som lämnar sin födelseplats och som inte går direkt till slakt ska du märka med två öronbrickor, en i varje öra. Öronbrickan ska vara präglad med landsbeteckningen för Sverige (SE) och födelseplatsens produktionsplatsnummer. Det är frivilligt med individnummer för dessa djur. De får eller getter som du levererar direkt till slakt behöver du bara märka med en öronbricka som har födelseplatsens produktionsplatsnummer.

Godkända öronbrickor för får eller getter


Det finns fyra godkända öronbrickor för får eller getter:
  • öronbricka av flaggtyp
  • rund öronbricka
  • öronbricka av bygeltyp i metall eller plast
  • elektronisk öronbricka
Alla öronbrickor finns som originalbrickor, ersättningsbrickor och reservbrickor. Du använder originalbrickor när djuret märks för första gången. Ersättningsbrickan är identisk med originalbrickan och du använder den när ett djur har förlorat sin originalbricka.

Reservbrickan kan du också använda när djuret tappat en bricka under förutsättning att en originalbricka eller en ersättningsbricka finns i djurets andra öra. Reservbrickan är präglad med landsbeteckningen SE och produktionsplatsnummer. Individnumret måste du skriva dit med en märkpenna. En reservbricka kan du enbart använda till djur som är födda i din egen besättning. Hondelen på öronbricka av flaggtyp, rund och bygeltyp i plast finns i färgerna gul, blå, grön, orange och vit. Öronbricka av bygeltyp i metall finns i färgerna aluminium, gul, blå och grön.

Hur de olika brickorna ser ut och information om var och hur du beställer dem hittar du till vänster.

Märkning av får eller getter vid export


De djur som du ska exportera ska behålla sin ursprungliga svenska märkning. Du ska alltså inte kompletteringsmärka eller märka om dem. Djuren ska alltid ha två öronbrickor.

När du exporterar djur finns det fler bestämmelser som du måste följa, till höger hittar du information om in- och utförsel av djur.

Märkning av får eller getter vid import


Om du för in ett djur från ett land inom EU ska du behålla djurets ursprungsmärkning. Du ska inte märka detta djur med svenska öronbrickor.
 
Om du ska föra in ett djur från ett land utanför EU kontaktar du Jordbruksverket för närmare instruktioner om hur du ska gå tillväga. Kontaktuppgifterna hittar du till höger.
 
När du importerar djur finns det fler bestämmelser som du måste följa, till höger hittar du information om in- och utförsel av djur.