Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Så märker du dina får eller getter

Får eller getter som är födda efter den 9 juli 2005

Djur som ska bli äldre än ett år

Djur som inte ska bli äldre än ett år

Får eller getter som är födda före den 9 juli 2005

Godkända öronbrickor för får eller getter


Det finns fyra godkända öronbrickor för får eller getter:
  • öronbricka av flaggtyp
  • rund öronbricka
  • öronbricka av bygeltyp i metall eller plast
  • elektronisk öronbricka
Alla öronbrickor finns som originalbrickor, ersättningsbrickor och reservbrickor. Du använder originalbrickor när djuret märks för första gången. Ersättningsbrickan är identisk med originalbrickan och du använder den när ett djur har förlorat sin originalbricka.

Reservbrickan kan du också använda när djuret tappat en bricka under förutsättning att en originalbricka eller en ersättningsbricka finns i djurets andra öra. Reservbrickan är präglad med landsbeteckningen SE och produktionsplatsnummer. Individnumret måste du skriva dit med en märkpenna. En reservbricka kan du enbart använda till djur som är födda i din egen besättning. Hondelen på öronbricka av flaggtyp, rund och bygeltyp i plast finns i färgerna gul, blå, grön, orange och vit. Öronbricka av bygeltyp i metall finns i färgerna aluminium, gul, blå och grön.

Hur de olika brickorna ser ut och information om var och hur du beställer dem hittar du till vänster.

Märkning av får eller getter vid export


De djur som du ska exportera ska behålla sin ursprungliga svenska märkning. Du ska alltså inte kompletteringsmärka eller märka om dem. Djuren ska alltid ha två öronbrickor.

När du exporterar djur finns det fler bestämmelser som du måste följa, till höger hittar du information om in- och utförsel av djur.

Märkning av får eller getter vid import


Om du för in ett djur från ett land inom EU ska du behålla djurets ursprungsmärkning. Du ska inte märka detta djur med svenska öronbrickor.
 
Om du ska föra in ett djur från ett land utanför EU kontaktar du Jordbruksverket för närmare instruktioner om hur du ska gå tillväga. Kontaktuppgifterna hittar du till höger.
 
När du importerar djur finns det fler bestämmelser som du måste följa, till höger hittar du information om in- och utförsel av djur.
Fråga oss via webben