Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Frågor och svar om märkning, journalföring och registrering av får eller getter

Allmänt

Vilka djur omfattas av bestämmelserna om identifiering och registrering av får och getter?

Vad är bakgrunden till bestämmelserna?

Var finns bestämmelserna om identifiering och registrering av får och getter?

Vad omfattas av bestämmelserna?


Märkning

Hur ska djur som är födda efter den 9 juli 2005 märkas?

När ska djur som är födda efter den 9 juli 2005 märkas?

Vilka öronbrickor är godkända?

Kan jag beställa öronbrickor med annan färg än gul?

Hur ska mina djur som är födda innan den 9 juli 2005 vara märkta?

Hur ska jag märka djur som importeras?

Hur ska jag märka djur som exporteras?

Hur märker jag djur som blir avelsdjur istället för slaktdjur?

Kan jag skriva individnumret för hand på öronbrickorna?

Finns det någon gräns för hur många brickor jag kan beställa?

Finns det reservbrickor för får och getter?

Kan jag beställa öronbrickor med samma individnummer?

Om jag har ett djur som är inköpt utan öronmärken, hur ska jag märka det?

Journalföring

Hur ska jag journalföra mina får och getter?

Måste jag skriva in djuren individuellt i journalen när jag flyttar djuren mellan egna produktionsplatser?

Kan jag använda en journal som var godkänd före den 9 juli 2005?

Är Jordbruksverkets journal för gris, får och getter godkänd för journalföring av svin efter den 9 juli 2005?

Hur fungerar stalljournal för får och getter version 1.2?

Kan jag journalföra mina får och getter i en elektronisk stalljournal?

Om jag flyttar, ska jag ta med mig min stalljournal då?

När ska jag journalföra mina får och getter?

Transportdokument

Behöver jag alltid ha ett transportdokument när jag flyttar mina får och getter?

Behöver jag ett transportdokument när jag skickar får eller getter till slakt?

Behöver jag fylla i fler uppgifter på transportdokumentet från och med 2011?

Hur beställer jag transportdokument?

Rapportering

Behöver jag rapportera till Jordbruksverket när jag flyttar mina får eller getter?

Vem ska rapportera till förflyttningsregistret?

Kan ett ombud rapportera till förflyttningsregistret?

När ska jag rapportera till förflyttningsregistret?

Måste jag rapportera till förflyttningsregistret när jag skickar får eller getter till slakt?

Varför kan jag inte rapportera till förflyttningsregistret från min godkända elektroniska stalljournal?

Om jag säljer eller skickar djur till en plats som inte har något produktionsplatsnummer eller om jag inte vet vilket produktionsplatsnummer platsen har, hur ska jag rapportera till förflyttningsregistret då?

Ska jag rapportera till förflyttningsregistret när jag skickar får och getter till destruktion?

Ska jag rapportera till förflyttningsregistret om jag gräver ner min döda sällskapsget eller skickar den till kremering?

Ska jag rapportera även när jag flyttar djur mellan egna produktionsplatser?

Hur lång tid har jag på mig att rapportera till registret?

På vilket sätt kan jag rapportera?

Produktionsplatsnummer

Jag ska anmäla en ny produktionsplats där jag håller får eller getter, vad

betyder det att min produktionsplats ska koordinatsättas?

Får- och geträkning

Vad innebär den årliga fårräkningen?

Varför ska jag räkna mina får eller getter?

Varför ska jag räkna just i december?

Måste jag gå ut och fysiskt räkna mina får eller getter?

Går det att rapportera uppgifterna via internet?

Vad ska jag räkna och hur fyller jag i blanketten?

Jag brukar skicka in uppgifter om antalet får eller getter till Jordbruksverket också på sommaren, måste jag göra det i fortsättningen?

Måste jag skriva in uppgifterna från får- eller geträkningen i min stalljournal?

Övrigt

Kostar det att registrera sina får eller getter?

Görs någon åtskillnad mellan får, tacka, bagge och lamm när det gäller märkning och registrering?

Påverkar bestämmelserna om märkning av får och getter gårdsstödet?

Kommer någon att kontrollera att jag följer bestämmelserna om märkning och registrering?

Vad händer om jag struntar i att märka, journalföra och registrera mina får eller getter?

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben