Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Foder och vatten för får och getter

Varje dag ska du ge dina får och getter foder som har bra kvalitet och lämplig struktur. Fodergivan ska garantera att dina djur får en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näring. Har du får ska du också se till att de har tillgång till hö, halm eller annat lämpligt grovfoder som ger dem den sysselsättning som de behöver.

Du ska ge dina får och getter bra dricksvatten minst två gånger varje dygn.

Utforma utfodrings- och vattningssystem så att djuren kan äta och dricka lugnt och naturligt. Har du automatiska system för utfodring och vattning ska du kontrollera dem varje dag. Använder du en transponder- eller responderstyrd foderstation för dina får ska du se till att den är tillräckligt stor så att alla får hinner äta den dygnstilldelning de får i stationen inom tolv timmar.

Foderbordet måste vara tillräckligt stort

Minsta utrymme vid rakt foderbord eller rund foderhäck för får

 

Minsta utrymme per djur vid samtidig utfodring

 

Minsta utrymme per djur vid fri utfodring

 

 

rakt foderbord

rund foderhäck

rakt foderbord

rund foderhäck

Lamm över 15 kg0,35m0,20m0,17m0,10m
Vuxet djur0,35m0,20m0,17m0,10m
Dräktig tacka¹)0,45m0,20m²)²)
Tacka med lamm under 15 kg0,45m ²)²)

Ha så många drickplatser att alla djur kommer åt att dricka

Bete

Glöm inte anmäla din foderanläggning

Mer information
Bestämmelser

Kontakt


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben