Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Avelsarbete på får och getter

Det finns bestämmelser för hur djur får värderas för avel och för hur får och getter får användas vid avel.
Avelsorganisationer ansvarar för värdering av djur för avel. Stambokförande eller registerförande föreningar för stamböcker eller registrerar härstamningen för djur inom en eller flera raser. Ibland är avelsorganisationen och stambokförande eller registerförande förening samma förening. Organisationer som vill ha avelsverksamhet med officiell status kan söka om att bli godkända hos Jordbruksverket.

Avel får inte innebära lidande för djuren


Avel som kan medföra lidande för dina får och getter är förbjuden. Ett får eller en get får inte användas i avel om det medför en hög risk för dödfödslar, defekter hos avkommorna eller någon annan egenskap som kan riskera att djuren utsätts för lidande eller hindrar djuren att bete sig naturligt.
 
Ett renrasig får eller en renrasig get som är godkänd för avel i ett annat EU-land är också godkänd för avel i Sverige.

Godkänd avelsorganisation

Godkänd registerförande förening

Rasföreningar och avelsplaner


I Sverige finns flera rasföreningar som arbetar med att bevara våra husdjursraser. Rasföreningarna har avelsplaner som kan användas av dig om du vill veta hur avelsarbetet inom din ras ska göras.

Avelsplaner för svenska husdjursraser av får

Avelsplaner för svenska husdjursraser av get

Om din organisation vill bli godkänd


Om din organisation eller förening vill bli en godkänd avelsorganisation eller stambokförande förening ska ni ansöka om detta hos Jordbruksverket. Jordbruksverket godkänner plan och riktlinjer för er verksamhet.

Er ansökan ska innehålla uppgifter om

  • namn, adress, telefon- och organisationsnummer
  • organisationens struktur och beslutsordning
  • avelsmål
  • djurunderlag
  • metoder för eventuell avelsvärdering
  • härstamningskrav
  • stamböckernas indelning

Skicka ansökan till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

De detaljerade reglerna för hur avelsarbetet ska genomföras finns i Jordbruksverkets föreskrifter till höger.

Plan och riktlinjer för de godkända organisationerna för får och getter

Fråga oss via webben