Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Cirkusdjur

Begär kontroll hos länsstyrelsen


Innan den första föreställningen för säsongen ska cirkusen besiktigas av länsstyrelsen. Du ska begära besiktning senast 14 dagar före den första föreställningen.

Om du byter ut djur eller utrustning som har väsentlig effekt på djurskyddet eller djurhälsan vid cirkusen ska en ny besiktning göras. Du ska anmäla sådana förändringar till länsstyrelsen i det län där din cirkus befinner sig.

Länsstyrelsen kan också komma och kontrollera cirkusen efter det att säsongen börjat.

Om allvarliga eller upprepade brister upptäcks vid någon kontroll kan cirkusen förbjudas att påbörja eller fortsätta sin turné.

Upprätta en turnéplan, en träningsplan och en djurjournal


Du ska ha en turnéplan för den kommande månaden. Turnéplanen lämnas till länsstyrelsen i samband med besiktningen. Om planen ändras ska du anmäla detta till den länsstyrelse som gjorde besiktningen.

Du ska ha en plan för hur djuren ska tränas.

Du ska se till att det förs journal över cirkusens alla djur. Journalen ska bland annat visa eventuella sjukdomar och skador, och hur dessa behandlats. Även datum för hov- och klövvård ska noteras. Journalen ska sparas i minst tre år.

Läs på om djurskyddsreglerna och rätta dig efter dem


Du får inte kräva mer av djuren än de har fysiska och psykiska förutsättningar för att klara av. Om ett djur haft en skada eller sjukdom som krävt veterinärvård ska du se till att det besiktigas av en veterinär innan det medverkar i någon föreställning.

Cirkusdjur ska varje dag få röra sig fritt utomhus, om inte vädret är extremt dåligt. De ska ha en torr och ren liggplats, och ska kunna uppsöka skugga om de behöver det.

Djuren ska inte störas för mycket av besökare, och får inte visas för allmänheten när de står uppbundna.

Mer detaljerade regler hittar du i föreskrifterna till höger.

Du får bara använda vissa djurslag


Du får inte använda följande djurslag:
 • apor
 • rovdjur (utom hundar och katter)
 • säldjur (utom sjölejon)
 • noshörningar
 • flodhästar
 • hjortdjur (utom renar)
 • giraffer
 • kängurur
 • rovfåglar
 • strutsfåglar
 • krokodildjur.

Du behöver tillstånd för att använda visst foder


Om du vill utfodra dina djur med obearbetade animaliska biprodukter behöver du tillstånd från Jordbruksverket.

Här hittar du mer information om animaliska biprodukter.

Mer information
Bestämmelser

Kontakt

Fråga oss via webben