Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Nya bestämmelser för sjukdomar hos bin 2019

Undersökning ska ske när den gör mest nytta

Det här gäller fortfarande

Det här är nytt

Skyddsområden och amerikansk yngelröta

Vi kan inrätta övervakningsområden och då behöver du tillstånd

Varroa och flytt av bin

Så här blir det från och med 2019

Tillsynsmännen kan utreda smittspridning mer effektivt

Regler på plats mot trakékvalster

Eget ansvar för egna djur är rimligt

I linje med EU:s djurhälsolag

Fakta om våra föreskrifter

Vill du veta mer?

Mer information

Bestämmelser

Kontakt

Fråga oss via webben