Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Regler för biodling

Anmäl var dina bisamhällena finns

Förvara bikupor på rätt sätt 

Anmäl sjukdom så snart som möjligt

Hjälp tillsynsmannen

Använd rena svärmfångstkupor

Följ reglerna för flyttning och import

Mer information
Blanketter
Bestämmelser

Kontakt