Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Regler för biodling

Anmäl var dina bisamhällena finns

Förvara bikupor på rätt sätt 

Anmäl sjukdom så snart som möjligt

Hjälp tillsynsmannen

Använd rena svärmfångstkupor

Följ reglerna när du flyttar bin

Införsel och utförsel av bin och humlor

Mer information

Blanketter
Bestämmelser

Kontakt

Fråga oss via webben