Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Beskrivning av bisjukdomar

Amerikansk yngelröta

Utbredning i Sverige

Symptom på yngelröta

Bekämpning

Sjukdomens förlopp

Varroakvalster

Utbredning i Sverige

Varroakvalstret sprider sig sakta norrut genom Sverige och har nått Värmlands län samt delar av Dalarna och Gävleborg. Det kommer också in österifrån, och har där nått Haparanda och delar av Övertorneås kommun. Sverige är indelat i zoner beroende på hur troligt det är att varroa förekommer inom området.
  • Zon 1: smittade områden
  • Zon 2: misstänkt smittade områden
  • Zon 3: skyddsområde som troligen inte är smittat
Zonerna uppdateras i takt med att smittläget ändras.

Symptom på varroa

Bekämpning av varroakvalster

Spärrboxmetoden – en av flera biotekniska åtgärder

Varroakvalstrets biologi

Varroakvalstrens förökning och spridning

Trakékvalster

Utbredning

Symptom

Spridning

Fråga oss via webben