Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Beskrivning av bisjukdomar

Amerikansk yngelröta

Utbredning i Sverige

Symptom på amerikansk yngelröta

Kontroll

Sjukdomens förlopp

Varroakvalster

Utbredning i Sverige

Symptom på varroakvalster

Kontroll av varroakvalster

Spärrboxmetoden – en av flera biotekniska åtgärder

Organiska syror vid varroabekämpning

Varroakvalstrets biologi

Varroakvalstrens förökning och spridning

Trakékvalster

Utbredning

Symptom

Spridning

Fråga oss via webben