Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352
2017-08-21

Smittbekämpning av newcastlesjuka hos fjäderfä i Kalmar län pågår

Arbetet med smittspårning och smittskydd på den drabbade anläggningen pågår. Samtliga fåglar i besättningen är avlivade och stallarna saneras. Inga nya fall av newcastlesjuka har rapporterats hittills, men restriktioner i området gäller fortfarande för att motverka risken för smittspridning.

Restriktioner gäller för alla fjäderfän i skydds- och övervakningsområdet

Om newcastlesjuka

Djurägare som misstänker newcastlesjuka ska kontakta veterinär

Symtom hos fjäderfä och tamduvor

Ett eller flera av dessa symtom kan ses i olika grad:

Mer information

Kontaktpersoner för journalister