Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-03-01

Goda resultat för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser

Genetisk mångfald stärker husdjursrasernas förmåga att anpassa sig till klimat- och miljöförändringar. Enligt konventionen om biologisk mångfald är varje land också skyldigt att ta hand om sina husdjursgenetiska resurser.
Därför har Sverige en nationell handlingsplan för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser, som omfattar tidsperioden 2010-2020. Planen har antagits av flera organisationer och föreningar i Sverige.

Resultat under de två första åren


I arbetet med handlingsplanen har man hittills 
  • tagit fram riktlinjer för avelsplan för hotade husdjursraser
  • beslutat att rasen SLB med äldre härstamning, innan holstein infördes, ska aktivt bevaras. En grupp för rasens bevarande har bildats.
  • genomfört spermasamling från tjurar och hingstar under 2010 och 2011. Hingstar har endast samlats 2010.
  • godkänt nya avelsplaner för mellerudskanin och fjällnära boskap.
  • tagit fram en utredning under 2010 om ytterligare fjäderfän att bevara och funnit att hönsrasen fifty five flowery är värd att bevara som svensk ras.  

Mångfald stärker våra husdjursraser


Genom avelsarbete kan man förstärka vissa egenskaper hos djur. Risken med ett för hårt styrt avelsarbete och ensidig selektion, där bara en liten andel djur får föra sina egenskaper vidare, är att variationen minskar och djuren blir mer lika varandra.

Att bevara biologisk mångfald och genetiskt material inom husdjursraserna är i första hand en försäkring för framtida, i dag okända behov inom animalieproduktionen. Det kan handla både om anpassning till nya produktionsvillkor och specifika egenskaper som kan visa sig värdefulla i framtiden. Husdjursraserna blir bättre rustade för att möta nya miljöer och villkor t ex ett förändrat klimat. Det här bidrar till att säkra livsmedelsförsörjningen. Många av våra husdjursraser, särskilt lantraserna, är också ett levande kulturarv.

Ideella organisationer


Mycket av arbetet med att bevara svenska husdjursraser görs av små ideella organisationer. Jordbruksverket arbetar med strategier, regler, information och rådgivning som berör förvaltningen av alla våra husdjursraser. Planen talar om vad vi ska göra för att uthålligt förvalta det djurmaterial vi har i Sverige. Nuvarande landsbygdsprogram är ett av de viktigaste redskapen i arbetet att uthålligt förvalta våra husdjur.
 

Mer

information


Läs handlingsplanen för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser 2010-2020
Läs om Jordbruksverkets uppföljning av handlingsplanen PDF
Läs mer om landsbygdsprogrammetlänk till annan webbplats