Utskrift från Jordbruksverket
9 oktober 2015
Du är här:

Stallmiljö för nötkreatur

Djuren får inte skada sig på inredningen

Djuren ska kunna dricka lugnt och naturligt

Alla djur ska kunna ligga samtidigt på en torr plats

Du bör ha båsavskiljare om djuren är bundna i stallet

I lösdriftsstall ska du ha ett särskilt utrymme för kalvar

Stallgolvet ska vara jämnt och halksäkert

I vissa fall får ditt stall ha dränerande golv

Tillåtna spaltgolv för olika nötkreatur
 

Mjukt spaltgolv

Hårt spaltgolv

Liggyta i bås med delvis mjukt spaltgolv

Liggyta i bås med delvis hårt spaltgolv

Kalvar 1 - 4 månader Ja Nej Nej Nej
Kalvar 4 - 6 månader Ja Ja¹) Nej Nej
Ungdjur Ja Ja¹) Ja Ja
Kor och kvigor som har mindre än två månader kvar till kalvning Nej Nej Ja Nej
Vuxna handjur Ja Ja¹) Ja Ja

Stallet ska ha fönster och belysning

Har du sjuka djur ska du kunna ta hand om dem i en sjukbox

Du ska anpassa stallets klimat till dina nötkreatur

Olika krav på luftfuktighet beroende på om stallet är isolerat eller inte

Högsta relativa luftfuktigheten som du får ha i dina värmeisolerade stallar om temperaturen är mellan 0 och +10C

Stalltemperatur +°C

Högsta tillåtna relativa luftfuktighet, %

     
9 81      
8 81      
7 83      
6 84      
5 85      
4 86      
3 87      
2 88      
1 89      
0 90      

Bullret i stallet får inte vara för högt

Ha en plan för hur du ska sköta djuren bra om det blir elavbrott

Larm i stallet ska säkerställa kalvarnas välfärd

Börjar stallet brinna ska du kunna rädda djuren

Mer information
Bestämmelser
Organisationer
Senast uppdaterad: 2015-02-13