Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Journalföring av nötkreatur

Har du nötkreatur på din produktionsplats ska du föra in deras identiteter i en stalljournal. Stalljournalen ska vara godkänd av Jordbruksverket. Om någon av dina produktionsplatser bara är ett bete och det inte finns några andra djur än dina egna där, behöver du inte föra någon separat stalljournal för betesplatsen. Det räcker med att djuren förs ut ur stalljournalen för din produktionsplats där du håller dem den mesta av tiden.

I stalljournalen ska du registrera följande ändringar för din produktionsplats:

  • födslar
  • dödsfall
  • djur som kommer till din produktionsplatsen (ange produktionsplatsnumret på den plats som djuren närmast kommer ifrån),
  • djur som lämnar din produktionsplats (ange produktionsplatsnumret på den plats som tar emot djuren).
För varje djur som du för in i journalen ska du ange dess unika identitet tillsammans med födelsedatum, ras och kön. Du ska också ange datumet för ändringen. Uppgifterna ska du föra in i journalen senast 48 timmar efter att händelsen inträffat. Du ska spara journalerna i minst tre år.

Om du håller djur på en annan plats tillfälligtvis, till exempel på bete, kan du använda sidorna för tillfälligt ute. Den typen av sidor finns i de flesta godkända stalljournaler.

Godkända stalljournaler

Manuella journaler

Elektroniska stalljournaler

Beställa stalljournal


Jordbruksverkets stalljournal kan du beställa via Jordbruksverkets webbutik via länken Rapporter, broschyrer och blanketter högst upp.

Elektroniska stalljournaler kan du köpa hos respektive  tillverkare, mer information om de olika stalljournalerna hittar du till höger.