Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Vad ska jag rapportera om mina nötkreatur?

Du ska rapportera alla förändringar för nötkreatur på din produktionsplats till CDB senast sju dagar efter det att händelsen ägt rum. Både du som lämnar ifrån dig och du som tar emot djur är skyldig att rapportera detta.

Observera att en kalv ska märkas senast 20 dagar efter födseln och rapporteras till CDB senast sju dagar efter att kalven märkts.

Rapportering av löpande händelser


Det är i först hand du själv som ska rapportera förändringar i ditt djurinnehav till registret. Om du använder dig av ett ombud ska ombudet kunna visa Jordbruksverket en fullmakt från dig om att få rapportera i ditt ställe.

Följande händelser ska rapporteras till CDB:

 • födsel
 • försäljning och export (du ska ange köparens produktionsplatsnummer)
 • köp och import (du ska ange säljarens produktionsplatsnummer)
 • djur som är tillfälligt utanför din gård och när de är tillbaka från sådan vistelse (du ska ange produktionsplatsnummret  där djuret hålls tillfälligt)
 • slakt vid godkänt slakteri (du ska ange slakteriets produktionsplatsnummer)
 • hemslakt
 • avlivning eller självdöd till en destruktionsanläggning
 • avlivning eller självdöd som inte går till destruktionsanläggning (detta är bara möjligt i vissa geografiska områden).

När dina djur tillfälligt vistas på någon annan produktionsplats, till exempel vid bete eller utställning, ska du som rapporteringsorsak ange Tillfälligt ute. När djuret återvänder rapporterar du Åter från tillfälligt ute. Det är bara från den produktionsplats där du håller djuret den mesta av tiden som du rapporterar dessa händelser till CDB. Noteringar i stalljournalerna gör ni på båda produktionsplatserna när ni är olika djurhållare på platserna.

Mer information om de geografiska områden där du inte behöver skicka avlivade eller självdöda djur till en destruktionsanläggning hittar du under djurprodukter till vänster.

Följande uppgifter ska ingå vid rapportering av födsel:

 • kalvens fullständiga identitet
 • födelsedatum
 • ras
 • kön
 • moderns identitetsnummer.

Följande uppgifter ska ingå vid rapportering av slakt, köp, försäljning, tillfälligt ute och åter från tillfälligt ute:

 • djurets fullständiga indentitet
 • kön
 • datum för händelsen
 • rapporteringsorsak
 • från eller till vilket produktionsplatsnummer djuret flyttas.

Följande uppgifter ska ingå vid hemslakt, avlivning, självdöd:

 • djurets fullständiga identitet
 • kön
 • datum för händelsen
 • rapporteringsorsak.

Rapportering av flytt


Du ska rapportera alla förflyttningar av nötkreatur till CDB. Det gäller också de förflyttningar som du gör mellan dina egna produktionsplatser. Det enda undantaget är om du flyttar nötkreatur mellan dina egna produktionsplatser och de ligger inom samma eller angränsande kommuner. Dina egna produktionsplatser är de där du är registrerad djurhållare.

Det är du som är registrerad djurhållare som har ansvaret att rapportera förflyttningen till CDB. Du kan låta ett ombud sköta rapporteringen men då behövs det en fullmakt.

Du rapporterar förflyttningen till Jordbruksverket när du tar emot djur på produktionsplatsen och när djur flyttar därifrån. Djurflyttningen ska vara rapporterad inom sju dagar från det att djuren kom till produktionsplatsen eller lämnade den. Om du skickar rapporteringen med post måste den ha kommit till Jordbruksverket senast tre dagar efteråt.

Rapportering vid import och export


Vid import och export ska det aktuella landets namn anges vid rapporteringen i form av en landskod, ett så kallat SE-nummer. Listan över olika landskoder hittar du till höger.

Rapportering via fullmakt vid slakt

Från och med 2013 kan slakterierna rapportera dina djurs förflyttning till slakt via fullmakt. I dessa fall behöver du som djurhållare inte rapportera förflyttningen till slakteriet till Jordbruksverket. För att det ska vara möjligt krävs att slakteriet där du slaktar dina nötkreatur är anslutet till tjänsten.

Om ditt slakteri är anslutet till tjänsten och du vill att det ska rapportera åt dig när du skickar dina djur dit för slakt ska du skicka en fullmaktsblankett till Jordbruksverket. Du kommer därefter få ett bekräftelsebrev från Jordbruksverket där det framgår att du inte längre behöver rapportera förflyttningen till slakt när du skickar djuren till ett slakteri som du givit fullmakt att rapportera åt dig. Glöm inte att du fortfarande ska föra in uppgifter om förflyttningen i en godkänd stalljournal.

Tänk på att du som djurhållare är ansvarig för att rapporteringen till registret blir korrekt även om du har gett slakteriet fullmakt att utföra rapporteringen.

Om du rapporterar förflyttningen till slakt via Växa Sverige (tidigare Svensk Mjölk) till CDB bör du inte använda dig av tjänsten eftersom de rapporterar fler uppgifter än vad slakterierna gör.

Observera att du måste rapportera förflyttningar till slakt fram till att du har fått bekräftelsebrevet. Du kan också låta ett ombud sköta övrig rapportering men även då behövs det en fullmakt. Du hittar vilka slakterier som är anslutna till tjänsten samt fullmaktsblankett till höger. 

Påminnelse via sms om att rapportera till CDB

Jordbruksverket skickar ut en påminnelse om rapportering till CDB via sms, sex dagar efter att händelsen har skett. Har du inte rapporterat efter 15 dagar kommer vi att påminna dig ytterligare en gång.
 
Sms:et innehåller information om hur många händelser du inte har rapporterat. I CDB Internet kan du se vilka händelser som påminnelsen gäller. Om du inte använder CDB Internet kan du få information av Kundtjänst. Du kan inte rapportera genom att svara på sms:et utan du rapporterar på det sätt som du brukar.

Vi kommer bara att kunna påminna dig om någon annan har rapporterat en händelse till CDB och de har angett dig som köpare eller säljare eller när ett slakteri har rapporterat att de har tagit emot ett djur från dig. Du kan därför inte förvänta dig att alltid få en påminnelse via sms om du har missat att rapportera. Ta som vana att alltid rapportera till CDB så fort en händelse har skett och senast inom sju dagar.
 
Får du en påminnelse utan att du har missat att rapportera kan det bero på att någon annan felaktigt har angett dig som köpare eller säljare eller har angett fel datum för händelsen. I sådana fall kan du kontakta oss via CDB Internets mejlfunktion eller kontakta kundtjänst.

Om du vill ändra mobilnummer eller om du inte anmält något mobilnummer kan du göra det via Mina sidor eller kundtjänst.

Kontakt


Ring kundtjänst: 0771-223 223

Sidan senast uppdaterad:   2013-09-03