Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Kalvning och kalvar

Kor och kvigor ska vara lösgående när de kalvar


Vid kalvning får du bara använda mekaniska hjälpmedel när en veterinär godkänner det.

Huvudregeln är att kor och kvigor ska kalva lösgående. Kon eller kvigan får dock vara uppbunden under kalvningen om

  • det skulle uppstå problem vid kalvningen
  • du har en uppbunden besättning och kalvningsboxen är upptagen för en annan kalvning
  • du inte kunnat förutse den närmre tiden för kalvningen.

Om du måste binda upp en ko eller kviga som ska kalva ska du också täcka över gödselrännan bakom djuret som kalvar.

Kravet på att kor och kvigor ska kalva lösgående träder i kraft den 1 augusti 2012 för de besättningar som den 1 augusti 2007 inte omfattades av kravet på att ha kalvningsbox.

Har du kor eller kvigor som ska kalva måste du ha en kalvningsbox


Om du har en nötkreatursbesättning där det finns kor eller kvigor som ska kalva ska du se till att det finns kalvningsboxar inför kalvningen. I besättningar som den 1 augusti 2007 inte omfattades av kravet på kalvningsbox träder bestämmelsen i kraft den 1 augusti 2012.

De utrymmen som används som kalvningsplatser ska från och med den 1 augusti 2012 vara utformade och användas på ett sådant sätt att du kan rengöra dem regelbundet utan problem. Du ska också kunna desinficera utrymmet om det behövs. Du bör göra rent kalvningsboxarna noga före varje kalvning. Du bör också lägga nytt strö i kalvningsboxen innan varje kalvning.

Behovet av antalet kalvningsplatser beror på hur många kor och kvigor du har som förväntas kalva. Hur många kalvingsplatser du behöver ha beror också på hur koncenteret under året som kalvningarna äger rum.

Du bör ha minst en kalvningsplats per

  • 50 kor, om kalvningarna sker sommartid ute på betesmarken
  • 45 kor, om kalvningarna sker jämnt utspridda under hela året
  • 35 kor, om kalvningarna sker under 9 månader
  • 25 kor, om kalvningarna sker under 6 månader
  • 15 kor, om kalvningarna sker under 4 månader
  • 10 kor, om kalvningarna sker under 2 månader

Ha inte för många djur i gruppkalvningsboxen

Så här ska du sköta dina kalvar

För det mesta ska du hålla flera kalvar ihop

Kalvarna ska vara avvanda innan du flyttar dem till en annan besättning

I lösdriftsstall ska du ha ett särskilt utrymme för kalvar

Tar du emot fler än 50 kalvar på ett år måste du ha ett mottagningsstall

Larm i stallet ska säkerställa kalvarnas välfärd

Mer information
Bestämmelser

Kontakt