Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Stöd till rasföreningar

Projektstöd till rasbevarande husdjursföreningar


Om din förening har avelsplaner för bevarande av utrotningshotade svenska husdjursraser som finns med på EU:s lista eller på listan för nationellt bevarande kan ni söka projektstöd inom landsbygdsprogrammet. För att ni ska få stöd måste avelsplanerna vara godkända av Jordbruksverket.

Avelsplanens innehåll


En godkänd avelsplanen ska innehålla en beskrivning av
 • hur ni bildade den rikstäckande rasföreningen
 • föreningens syfte
 • rasens ursprung och utveckling
 • antal avelsdjur
 • rasens karaktäristik
 • avelsmål på kort och lång sikt
 • hur avelsarbetet ska genomföras

Identifieringen och registreringen av djur är viktig. För nötkreatur, grisar, får och getter finns särskilda regler för märkning och registrering. Du hittar mer information om märkning och registrering till höger.  Vilka regler som gäller för härstamningsregistrering bör också framgå av avelsplanen.

Avelsplanen ska kunna användas som ett verktyg för enskilda djurägare. Betona särskilt hur ni ska göra för att bibehålla den genetiska variationen och för att undvika nära släktskapsparningar. Beskriv gärna hur föreningen följer upp de kort- och långsiktiga målen.

Detaljerade riktlinjer för avelsplaner hittar du också till höger.

Din förening kan söka projektstöd bland annat för:

 • skapande och upprätthållande av härstamningsregister
 • hälsofrämjande insatser för rasen
 • avelsrådgivning
 • ersättning för transport av genetiskt viktiga djur mellan besättningar
 • parningsstationer för nordiskt bi
 • ersättning till genbanksbesättningar
 • ersättning för kostnader kring betäckning av ston
 • stamboksföring

Din föreningen kan också söka stöd för kompetensutveckling.

Ansökan om projektstöd


Läs mer om vilka regler som gäller för projektstöden.
Här kan du läsa om hur ansökan om projektstöd går till.

Miljöersättning för hotade husdjursraser


Om du håller djur av raser som finns med på EU:s lista över utrotningshotade svenska husdjursraser kan du få miljöersättning.

Detta gäller dig som har

 • Nötkreatur: Fjällko, Rödkulla, Allmogeko - väneko, ringamålako, bohuskulla
 • Gris: Linderödsvin
 • Får: Ryafår, Finullsfår, Gutefår; Allmogefår - dala pälsfår, roslagsfår, skogsfår
 • Getter: Lantrasget, Allmogeget - göingeget, jämtget, lappget

Läs mer om miljöersättningen för hotade husdjursraser.


Tack för hjälpen!