Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Därför är det viktigt att bevara svenska husdjursraser

Att bevara och uthålligt nyttja våra husdjursraser är viktigt på många olika sätt:
  • Genom att bevara mångfalden inom husdjursraserna är dessa bättre rustade för att möta nya miljöer och villkor. Det kan bidra till att trygga livsmedelsförsörjning och att bekämpa fattigdom internationellt.
  • Vissa husdjursraser av nötkreatur, får och getter är viktiga för att vårda naturen.
  • Många av våra husdjursraser, särskilt flera av de hotade, utgör ett levande kulturarv.
  • Det finns även ekonomiska, praktiska, vetenskapliga, etiska och estetiska skäl att bevara mångfalden bland husdjursraserna.

Vad gör Jordbruksverket?

Två arbetsgrupper

Vill du läsa mer?