Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Det här gäller när du för in djur för pälsproduktion

Pälsdjur är djur som är avsedda för pälsproduktion, till exempel mink, räv och iller. Här finns övergripande information om vad som gäller för den som ska föra pälsdjur till Sverige. Detaljerad information hittar du under rubriken Bestämmelser till höger.

Du måste ansöka om införseltillstånd


När du för in pälsdjur till Sverige måste du ha tillstånd i varje enskilt fall. Ansökan om tillstånd ska lämnas in 30 dagar före första införseltillfället. Innan som du skickar in din ansökan måste du betala 500 kronor för tillståndet. Avgiften betalas in på Jordbruksverkets bankgironummer 5693-2486. Märk inbetalningen med 465 och skriv vad inbetalningen gäller. En bekräftelse på att du betalat ska du skicka med din ansökan.

Införsel från EU-länder och Norge  


Införseln ska anmälas

  • Införseln ska anmälas senast en arbetsdag i förväg till enheten för häst, fjäderfä och vilt på Jordbruksverket.
  • När djuren passerar gränsen ska du anmäla införseln till den aktuella tullstationen.

Djuren ska vara undersökta av veterinär


Pälsdjur som förs in i Sverige från EU och Norge ska ha undersökts av en officiell veterinär i det land de kommer ifrån under sista dygnet före lastningen. Veterinären ska utfärda ett hälsointyg som i original följer med transporten till Sverige. Den som fört in djuren ska behålla intyget under sex månader och kunna visa upp det för officiell veterinär som begär det.

Djuren får inte komma från en anläggning där det funnits rabies


Pälsdjur som förs in i Sverige får inte komma från en anläggning där det funnits rabies eller misstänkt rabies under de senaste sex månaderna, om man inte där systematiskt vaccinerar mot rabies. De får heller inte haft kontakt med djur från en sådan anläggning.

Pälsdjuren som kommer från länder som inte är fria från rabies ska direkt sedan de förts in i Sverige föras till ett isoleringsutrymme som är godkänt av Jordbruksverket. Där ska de hållas i minst fyra månader, kontrollerade av en särskilt utsedd veterinär.

Införsel från länder utanför EU förutom Norge


Införseln ska anmälas


Djuren får bara föras in via en godkänd gränskontrollstation.
  • Införseln ska anmälas senast en arbetsdag i förväg till gränskontrollveterinären på gränskontrollstationen.
  • När djuren passerar gränsen ska du anmäla införseln till den aktuella tullstationen.

Djuren ska vara undersökta av veterinär


Pälsdjur som förs in i Sverige från länder utanför EU förutom Norge ska ha undersökts av en officiell veterinär i det land de kommer ifrån senast tio dagar före lastningen. Veterinären ska utfärda ett hälsointyg som visar att djuren var kliniskt friska när undersökningen gjordes. Det ska också framgå att djuren kommer från en besättning där man inte misstänker smittsamma sjukdomar.

Djuren ska föras till ett isoleringsutrymme


Pälsdjuren ska direkt sedan de förts in i Sverige föras till ett isoleringsutrymme som är godkänt av Jordbruksverket. Där ska de hållas i minst fyra månader, kontrollerade av en särskilt utsedd veterinär.