Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Det här gäller när du för nötkreatur från Sverige

Här finns övergripande information för dig som ska föra nötkreatur från Sverige. Du måste även läsa den detaljerade informationen som finns till höger.

Utförsel av nötkreatur till EU-länder, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz

  • För att djur ska kunna spåras om en smittsam sjukdom bryter ut måste de vara märkta, förflyttningar ska registreras och rapporteras till centrala nötkreatursregistret.
  • Djuren måste ha nötkreaturspass. Jordbruksverkets registerenhet utfärdar passen sedan du anmält att du ska föra ut djuren. Du måste anmäla utförseln två veckor i förväg.
  • Nötkreatur som ska användas för avel eller produktion måste ha funnits i samma besättning minst 30 dagar innan de förs ut ur Sverige.
  • För djur som ska användas för avel måste det finnas ett härstamningsbevis.
  • En officiell veterinär måste utfärda ett hälsointyg inom 24 timmar före utförseln.

Du måste vara registrerad för utförsel


Om du tänker föra ut nötkreatur från Sverige till ett annat EU-land eller till Norge, Färöarna, Andorra eller Schweiz måste du vara registrerad hos Jordbruksverket. Anmälan om registrering ska lämnas senast sju arbetsdagar före första utförseltillfället. Registreringen gäller i två år från den dag du blir registrerad hos Jordbruksverket. Den kostar ingenting.

Export till länder utanför EU


Vid export till länder utanför EU, förutom Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz, behöver du inte vara registrerad hos Jordbruksverket. Men tänk på att export av djur eller djurprodukter kräver noggranna förberedelser. I vissa fall finns överenskommelser mellan EU och det land du ska exportera till. Här kan du läsa mer om export av levande djur till länder utanför EU.

Export via EU-länder


Om nötkreaturen ska föras till ett land utanför EU och transporten ska gå genom något EU-land måste du följa kraven för handel med djur inom EU.

Transport av levande djur


Läs här om bestämmelser för transport av nötkreatur.

Tack för hjälpen!