Utskrift från Jordbruksverket
26 april 2015
Du är här:

Införsel av en hund, katt eller iller från EU och tredje länder med EU-villkor

1. Kraven för att föra in en hund, katt eller iller som inte ska säljas

Checklista – EU och tredje länder med EU-villkor

Djuret ska vara id-märkt

Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies

Djuret ska ha EU-pass för sällskapsdjur

Djuret ska anmälas hos tullen

2. Särskilda krav för djur som reser utan ägaren

Djuret reser inom fem dagar före/efter ägaren till samma plats som ägaren

Djuret reser mer än fem dagar före eller efter ägaren eller oberoende av ägaren

3. Särskilda krav för sex eller fler djur i grupp

Sex eller fler djur i grupp som ska tävla eller tränas

Sex eller fler djur i grupp som inte ska tävla eller tränas

Mer information

Bestämmelser

Blanketter
Senast uppdaterad: 2015-04-10