Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Det här gäller när du för in hov- och klövdjur till Sverige

Här finns övergripande information för dig som ska föra hov- och klövdjur till Sverige som exempelvis alpacka, lama, vikunja eller kameler. Läs även den detaljerade informationen som finns till höger.

Informationen på denna sida gäller inte djur till djurparker och cirkusar.

Införsel av hov- och klövdjur från EU-länder och Norge


Det är tillåtet att föra in dessa djurslag till Sverige från länder inom EU och Norge samt från vissa andra länder utanför EU. Kontakta Jordbruksverkets enhet för häst, fjäderfä och vilt för att få besked om vilka länder utanför EU som är godkända för import.

Förutom de införselvillkor som Jordbruksverket anger rekommenderas att samtliga importörer arbetar efter de riktlinjer som näringens importkontroll anger. För mer information om riktlinjer, kontakta Svenska Djurhälsovården, se länk till höger

Denna kontroll innebär bland annat en viss provtagning ska ske i ursprungsbesättningen före leverans av djuren till Sverige eller efter djurens ankomst till Sverige.

Du måste vara registrerad som importör


Du måste ansöka om att bli registrerad som importör hos Jordbruksverket. Ansökan om registrering ska ske senast sju dagar före det första beräknade införseltillfället. Till höger hittar du ansökningsblanketten.  

Registreringen gäller under två år och kostar för närvarande 500 kronor. Detta gäller oavsett om djuren kommer från ett EU-land eller inte.

Vid införseltillfället ska anmälan ske till Tullverket.

Införsel från länder inom EU och Norge


Krav på avsändaren


Införsel får endast ske från registrerad handlare.

Ett hälsointyg för handel inom EU och Norge ska följa med djuren vid införsel. Intyget ska vara utfärdat under det sista dygnet före lastning av en officiell veterinär i utförsellandet. Intyget ska i original vara tillgängligt vid transporten till destinationsorten i Sverige. Det ska vara utfärdat på svenska och på minst ett i avsändarlandet officiellt språk. Importören ska under minst sex månader behålla de intyg som följer med sändningen och på begäran uppvisa dem för officiell veterinär.

Djuren ska uppfylla följande allmänna krav:

 • vara identifierade så att ursprungsanläggningen kan spåras
 • inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram för smittsam sjukdom
 • inte ha blivit vaccinerade mot mul- och klövsjuka och de ska härröra från ett område som inte lyder under några restriktioner avseende mul- och klövsjuka samt
 • ska komma från en anläggning som inte lyder under några djurhälso-restriktioner för det berörda djurslaget och ska ha befunnit sig där sedan födelsen eller de senaste 30 dagarna före avsändandet.

Idisslare ska, förutom att uppfylla de allmänna kraven, antigen:

 • om det gäller nötkreatur och idisslare av arterna buffel (Bubalus bubalus) eller bison (Bison bison) komma från en officiellt tuberkulosfri och officiellt brucellosfri besättning
 • komma från en besättning där inga fall av tuberkulos eller brucellos har förekommit de föregående 42 dagarna. Djuren ska ha genomgått en provtagning med negativt resultat avseende brucellos inom 30 dagar före avsändandet.
 • när det gäller provtagning avseende tuberkulos, måste du kontakta Jordbruksverket för att veta vad som gäller för provtagningen.
 • För provtagning avseende tuberkulos för sydamerikanska kameldjur – alpacka (Vicugna pacos), lama (Lama glama), vikunja (Vicugna vicugna) och guanaco (Lama guanicoe) gäller att blodproverna ska undersökas med ett serologisk test i utförsellandet. Tester som hittills är tillräckligt utvärderade och ska användas är STAT-PAK, IDEXX ELISA och ENFERplex. Läs även vad som anges i Jordbruksverkets beslut om provtagning vid import av sydamerikanska kameldjur. Du hittar länken till höger.
 • Hjortar ska i karantän i Sverige genomgå tre provtagningar avseende tuberkulos med minst ett års mellanrum mellan det första och tredje testet samt minst tre månaders mellanrum mellan varje enskilt testtillfälle.

Svindjur ska, förutom att uppfylla de allmänna kraven, antigen:

 • komma från en brucellosfri besättning eller inom 30 dagar före avsändandet med negativt resultat ha genomgått en test för att visa frihet från brucellosantikroppar
 • ha testats serologiskt med negativt resultat avseende klassisk svinpest om det under de senaste tolv månaderna har förekommit fall av klassisk svinpest i regionen. Regionens status avseende svinpest eller resultatet av testningen ska särskilt intygas i hälsointyget av en officiell veterinär,
 • ha testats serologiskt med negativt resultat avseende Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome (PRRS) om det under de senaste tolv månaderna har förekommit fall av PRRS i regionen. Regionens status avseende PRRS eller resultatet av testningen ska särskilt intygas i hälsointyget av en officiell veterinär, samt
 • komma från ett område där inga restriktioner gäller på grund av afrikansk svinpest.

Införsel från länder utanför EU


Införsel är endast möjlig från de länder som är godkända för import av dessa djurslag till EU. Djuren ska uppfylla de djurhälsoregler som gäller vid import eller transitering av vissa levande hov- och klövdjur. Djuren får endast föras in i EU via en godkänd gränskontrollstation.

Vid införsel från ett land utanför EU ska anmälan ske till gränskontrollveterinären på införselorten senast en arbetsdag före sändningens ankomst.
Vid ankomsten ska djuret besiktigas av en gränskontrollveterinär. Besiktningen betalas av den som för in djuret. Efter besiktningen ska djuret passera tullen. Mer information finns till höger.