Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Det här gäller när du för fiskar och andra vattenbruksdjur från Sverige

Det här informationen gäller

  • Levande odlad fisk samt rom och mjölke från sådan.
  • Levande odlade kräftdjur och blötdjur samt förstadier av sådana.
  • Levande vildfångad fisk och fiskyngel som ska föras till odling.
  • Levande viltfångade kräftdjur och blötdjur samt förstadier av sådana, som ska föras till odling.
Informationen som finns här är övergripande. Detaljerad information hittar du till höger. Information om utförsel av akvariefiskar finns under rubriken Utförsel av andra sällskapsdjur till vänster.

Utförsel till EU-länder, Norge och Island

  • Fiskar och andra vattenbruksdjur som förs ut för odling eller utplantering måste vara friska. Det krävs ett hälsointyg som visar att djuren uppfyller EU:s hälsokrav för djur och produkter från vattenbruk.
  • De får inte komma från en odling där det finns begränsningar på grund av hälsorisk och de får inte varit i kontakt med djur från en sådan anläggning.
  • Rom, mjölke och förstadier till kräftdjur och blötdjur måste komma från levande djur som uppfyller de här kraven.
  • Fiskar och andra vattenbruksdjur som ska bli mat får inte visa tecken på någon smittsam sjukdom.
  • Produkter från fiskar och andra vattenbruksdjur får inte komma från djur som när de slaktades visade tecken på någon smittsam sjukdom.

Du måste vara registrerad som exportör


För att få föra ut fiskar och andra vattenbruksdjur till länder inom EU samt till Norge och Island måste du vara registrerad som exportör hos Jordbruksverket. Du ska ansöka om att bli registrerad 30 dagar före första utförseltillfället.

Flyttningar ska anmälas


Flyttningar mellan EU:s medlemsstater av fiskar och andra vattenbruksdjur ska anmälas via Traces (TRAde Control and Expert System), en EU-gemensam databas. Det gäller flyttningar där det krävs hälsointyg.

Kontakt