Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Införsel av livsmedel och foder av animaliskt ursprung för personligt bruk

Här hittar du information om vad som gäller för införsel för personligt bruk av livsmedel och foder som har animaliskt innehåll och som förs in i resandes bagage eller via postförsändelser. Tänk på att det kan finnas ytterligare regler vid införsel av produkter från hotade djur eller särskilt skyddsvärda arter. Mer information om detta finns till höger.

Vissa produkter får tas in för personligt bruk

Skyddsbeslut kan stoppa införseln

Beskrivning av vilka livsmedel och foder av animaliskt ursprung du får ta in

Punkt A

Punkt B

Punkt C

Punkt D

Övriga livsmedel som det är tillåtet att ta in

Typ av livsmedel

Förutsättning för införsel

De kött- och köttprodukter liksom mjölk- och mjölkprodukter som anges under F nedan Dessa produkter får tas in från Färöarna, Grönland och Island om det rör sig om max 10 kilo.
Urtagna färska eller beredda fiskeriprodukter eller bearbetade fiskeriprodukter. Här avses till exempel färsk, torkad, tillagad, saltat eller rökt fisk samt vissa skaldjur, till exempel räkor, humrar, döda musslor och döda ostron Från andra länder än de som nämns under punkterna A och B ovan får totalt 20 kilo eller vikten av en fisk ,beroende på vilken vikt som är högst, tas in. Observera att fisken måste vara urtagen om det inte rör sig om beredda eller bearbetade fiskeriprodukter.
Levande ostron och levande musslor för konsumtion Om produkten kommer från Färöarna, Grönland eller Island får vikten inte överstiga 10 kilo. Från andra länder än de som nämns här och under punkten A får maximalt 2 kilo tas in.
Modermjölksersättning, barnmat samt specialmat som krävs av medicinska skäl Från Färöarna, Grönland och Island gäller att alla de här fyra kraven måste uppfyllas: 1/ Det får röra sig om maximalt 10 kilo. 2/ Produkten får inte vara sådan att den kräver kylförvaring i oöppnat skick. 3/ Det måste vara en förpackad märkesvara som är avsedd för direkt försäljning till slutkonsument. 4/ Förpackningen får inte ha brutits såvida produkten inte är i bruk. Från andra länder än de som nämns här samt under punkten A ovan gäller att alla de här fyra kraven måste uppfyllas: 1/ Det får röra sig om maximalt 2 kilo. 2/ Produkten får inte vara sådan att den kräver kylförvaring i oöppnat skick. 3/ Det måste vara en förpackad märkesvara som är avsedd för direkt försäljning till slutkonsument. 4/ Förpackningen får inte ha brutits såvida produkten inte är i bruk.
Ägg Om produkten kommer från Färöarna, Grönland eller Island får vikten inte överstiga 10 kilo. Från andra läner än de som nämns här och under punkten A får maximalt 2 kilo tas in
Honung Om produkten kommer från Färöarna, Grönland eller Island får vikten inte överstiga 10 kilo. Från andra länder än de som nämns här och under punkten A får maximalt 2 kilo tas in
Döda sniglar och insekter samt grodlår för konsumtion Om produkten kommer från Färöarna, Grönland eller Island får vikten inte överstiga 10 kilo. Från andra läner än de som nämns här och under punkten A får maximalt 2 kilo tas in

Punkt E


Av nedanstående tabell framgår vilka foder som får tas in utöver vad som nämns under punkten A ovan. Det finns restriktioner för hur stor mängd du får föra in och i vissa fall ställs även villkor.
Övrigt foder som det är tillåtet att ta in

Typ av foder

Förutsättning för införsel

De sällskapsdjursfoder som anges under punkten F nedan. Dessa produkter får tas in från Färöarna, Grönland och Island om det är maximalt 10 kilo.
Särskilt sällskapsdjursfoder som krävs av medicinska skäl. Från Färöarna, Grönland och Island gäller att alla de här fyra kraven måste uppfyllas: 1/ Det får röra sig om maximalt 10 kilo. 2/ Produkten får inte vara sådan att den kräver kylförvaring i oöppnat skick. 3/ Det måste vara en förpackad märkesvara som är avsedd för direkt försäljning till slutkonsument. 4/ Förpackningen får inte ha brutits såvida produkten inte är i bruk. Från andra länder än de som nämns här samt under punkten A ovan gäller att alla de här fyra kraven måste uppfyllas: 1/ Det får röra sig om maximalt 2 kilo. 2/ Produkten får inte vara sådan att den kräver kylförvaring i oöppnat skick. 3/ Det måste vara en förpackad märkesvara som är avsedd för direkt försäljning till slutkonsument. 4/ Förpackningen får inte ha brutits såvida produkten inte är i bruk.

Punkt F

Livsmedel som det är tillåtet att ta in från Färöarna, Grönland och Island

KN-nummer

Beskrivning

Beskrivning och förklaring

Ex kapitel 2 (0201-0210) Kött och ätbara slaktbiprodukter Utom grodlår (KN-nr 0208 90 70)
0401-0406 Mejeriprodukter Alla
0504 00 00 Tarmar, blådor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i botar, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta Alla, utom fjälster
1501 00 Ister, annat svinfett eller fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503 Alla
1502 00 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får, getter, andra än sådana enligt nr 1503 Alla
1503 00 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgorlja, inte emulgerande, blandade eller på annat sätt beredda Alla
1506 00 00 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade Alla
1601 00 Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod, beredningar av dessa produkter Alla
1602 Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt Alla
1702 11 00, 1702 19 00 Laktos och laktossirap Alla
ex 1901 Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans Endast sådana beredningar som innehåller kött eller mjölk
ex 1902 Pastaprodukter som spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda med kött elle anra födoämnen eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd Endast sådana beredningar som innehåller kött eller mjölk
ex 1905 90 Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpligt för farmaceutiskt bruk; sigilloblater och liknande produkter Endast sådana beredningar som innehåller kött eller mjölk
ex 2004 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006 Endast sådana beredningar som innehåller kött eller mjölk
ex 2005 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006 Endast sådana beredningar som innehåller kött eller mjölk
ex 2103 Såser samt beredningar för tillredning av såser, blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap Endast sådana beredningar som innehåller kött eller mjölk
ex 2104 Soppor och buljonger samt beredningar för tillverkning av soppor och buljoner, homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar Endast sådana beredningar som innehåller kött eller mjölk
ex 2105 00 Glassvaror, även innehållande kakao Endast sådana beredningar som innehåller mjölk
ex 2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans Endast sådana beredningar som innehåller kött eller mjölk

Anmärkningar till tabellen

Foder som det är tillåtet att ta in från Färöarna, Grönland och Island

KN-nummer

Beskrivning

Beskrivning och förklaring

0511 Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstnas; döda djur enligt kaptlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel  
ex 2309 Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur Endast foder till sällskapsdjur, tuggben för hundar och mjölkblandningar som innehåler kött eller mjölk

Anmärkningar till tabellen