Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.3 Tid: 20170329-1002

Import och export mellan EU och andra länder

Vilka djur- och växtarter gäller detta?

CITES-tillstånd vid import, export och återexport

Import från länder utanför EU

 

Arter som finns på EU-bilagorna A och B

Det är förbjudet att importera vildfångade djur av arter som finns på EU-bilaga A

Arter som finns på EU-bilaga C

Arter som finns på EU-bilaga D

Export och återexport till länder utanför EU

 

Arter som finns på EU-bilagorna A-C

A-listade ryggradsdjur måste vara märkta

CITES-tillstånd - så här ansöker du

 

Använd Jordbruksverkets ansökningsblanketter

Handläggningsavgiften är 400 kronor

Det här vill vi ha från dig när du ansöker

 • Ansökan om tillstånd för import, export eller återexport (SJV E9.22)
  Denna blankett ska du alltid fylla när du ansöker, oavsett om du söker import-, export- eller återexporttillstånd

 • Kopia på kvitto eller motsvarande, som visar att du har betalat in handläggningsavgiften (gäller även vid direktöverföring via bankgiro)

 • Blankett med ursprungsuppgifter
  Gäller dig som söker export- eller återreexporttillstånd

 • Kopia på CITES exporttillstånd från avsändarlandet
  Gäller dig som söker importtillstånd (med vissa undantag)

 • Komplettering till ansökan om intyg eller tillstånd (SJV E9.79)
  Gäller dig som söker importtillstånd

 • Försäkran om hållande av CITES-art
  Gäller dig som söker importtillstånd för CITES A- och B-listade levande djur
 • Via post till: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping,
 • Via e-post - scannade - till Jordbruksverkets diarium
 • Via fax till Jordbruksverkets registrator på faxnummer 036-19 05 46

Handläggningstid för ansökan

Hur länge gäller ett CITES-tillstånd?

Vilka tullkontor är godkända för import, export och återexport av CITES-listade arter?

Det här måste du också tänka på - olika regelverk gäller för handel med länder utanför EU

 
Det finns flera regler för ägg, fåglar och andra levande djur

Stränga regler för produkter av björnar, lodjur, vargar och rovfåglar

Import av växter, växtprodukter, trä och träprodukter

Den svenska djurskyddslagen

Levande djur eller djurprodukter kan behöva införseltillstånd av smittskyddsskäl

Kontakt