Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Import och export mellan EU och andra länder

Alla länder inom EU har samma regler för import och export av hotade arter.
  • Du måste alltid söka tillstånd om du vill föra in djur, växter, varor eller djurprodukter som finns med i bilagorna A och B i EU:förordningen.
  • För arter som anses mindre hotade kan det räcka att du anmäler införseln till tullen.
  • När du exporterar hotade arter måste du i de flesta fall ha ett exporttillstånd.

Vilka djur- och växtarter gäller detta?


EU:s bestämmelser om import och export gäller de arter som finns med i bilagorna A-D till förordningen om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem. Förordningen och bilagorna finns till höger.

Reglerna gäller

  • både levande och döda djur
  • produkter som är tillverkade av djur, av delar av djur eller där delar av djur som finns med i EU:s bilagor ingår
  • varor där det framgår av till exempel varans förpackning, märkning eller dokument att den innehåller delar eller produkter av djur som finns listade i EU: bilagor.

Skärpta regler för produkter av björnar, lodjur, vargar och rovfåglar

Så här söker du tillstånd

Hur länge gäller ett tillstånd?

Olika regelverk som gäller om du vill handla med växter eller djur från länder utanför EU

Import från länder utanför EU

Arter som finns på EU-bilagorna A och B

Det är förbjudet att importera viltfångade djur av arter som finns på bilaga A

Arter som finns på EU-bilaga C

Arter som finns på EU-bilaga D

Export och återexport till länder utanför EU

Arter som finns på EU-bilagorna A-C

A-listade ryggradsdjur måste vara märkta

Det här måste du också tänka på

Det finns fler regler för ägg, fåglar och andra levande djur

Den svenska djurskyddslagen

Du kan behöva införseltillstånd av smittskyddsskäl

Du kan bara använda vissa tullkontor

Förenklade import- och exportregler gäller för personliga tillhörigheter. Du hittar information om dessa regler till vänster.

Kontakt