Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Import av jakttroféer från länder utanför EU

Många länder har organiserad troféjakt

Importförbud

Tillfälliga importförbud

Några tillfälliga importförbud som råder just nu

Vad som krävs när arter finns på EU-bilagorna A och B

Import av arter som finns på EU-bilaga A

Om jakttrofén finns på CITES/EU-bilaga I/A

Import av arter som finns på EU-bilaga B

Särskilda undantag

Spara din egen kopia av exporttillståndet

Import av arter som är listade på EU-bilaga C och D

Exempel på arter där det inte krävs något CITES-tillstånd:

Så här söker du CITES importtillstånd

Tänk på följande innan jakttrofén transporteras till Sverige

Vad som händer vid tullkontrollen

Import av jakttroféer kan innebära en smittrisk. Därför kan du behöva registrera dig

Mer information
Bestämmelser
Blanketter

Kontakt