Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Metoder för märkning

Om din ansökan om CITES-intyg för att föra in hotade arter gäller levande djur måste du se till att djuren är märkta. Jordbruksverket rekommenderar att du märker exemplaret även när det inte handlar om levande djur.

Så ska djur vara märkta

  • Fåglar som är födda och uppvuxna i fångenskap och andra fåglar som fötts i en kontrollerad miljö ska märkas med hjälp av en individuellt märkt benring som är sömlös. Om det inte går på grund av artens fysiska eller beteendemässiga egenskaper är det tillåtet att märka djuren med hjälp av en individuellt numrerad mikrochiptransponder som överensstämmer med ISO-standarderna 11784:1996 (E) och 11785:1996 (E).
  • Andra levande ryggradsdjur som är födda och uppvuxna i fångenskap ska märkas med hjälp av en mikrochiptransponder på samma sätt som fåglarna. Jordbruksverket kan göra undantag från dessa märkningskrav av djurskyddsskäl eller om andra fysiska egenskaper hos djuren inte gör det möjligt att på ett säkert sätt märka dem när intyget ska utfärdas. Ofta innebär det särskilda villkor i intyget, till exempel att märkning ska ske när djuret uppnått en viss storlek.

Fotoidentifikation i stället för mikrochip


I vissa fall är levande sköldpaddor, ormar eller amfibier för små för att märkas med mikrochip. Det kan även finnas andra fysiologiska orsaker till att mikrochipimplantering inte alltid är aktuellt. I dessa fall går det att använda fotoidentifikation och att skicka med en mikrochiptransponder som senare implanteras.

Intyg med fotoidentifikation kan användas under flera transaktioner tills dess att djuret är tillräckligt stort för att märkas med mikrochip. Av intyget ska det framgå när djuret kan märkas med ISO-standardiserat mikrochip. En veterinär eller annan behörig person ska skriva intyg om att märkningen skett. Intyget ska skickas till Jordbruksverket tillsammans med originalintyget.

Vi ersätter då originalintyget utan avgift med ett exemplarspecifikt intyg. Det första intyget är alltså transaktionsspecifikt och gäller så länge som mikrochiptranspondern följer exemplaret utan att vara implanterad eller då exemplaret identifieras genom fotoidentifikation. Transaktionsspecifika intyg gäller bara i Sverige.

Så ska föremål och produkter märkas


Det går att märka föremål och produkter genom att bara använda fotoidentifikation. Uppstoppade djur ska i första hand märkas med mikrochip men det går även att använda fotoidentifikation. Intyget som då utfärdas är transaktionsspecifikt.

Det här gäller när du använder fotoidentifikation

  • Bilderna ska vara tydliga, skarpa och tillräckligt detaljerade för att det ska gå att identifiera föremålet på bilden.
  • Det får bara finnas ett föremål på varje bild.
  • Bilderna ska vara i färg och tryckta på ett normalbeständigt fotopapper.
  • Alla bilder ska skickas in i två likadana exemplar.
Om du märkt föremålen med outplånligt bläck måste du skicka med två likadana fotografier som tydligt visar märkningen i detalj.

Regler för märkning av kaviar från stör


Det finns en EU-standard för hur förpackningar med kaviar från stör ska märkas. Enligt den måste det finnas uppgifter om bland annat vilken störart kaviarn är tillverkad av, om fisken är odlad eller fångad i vilt tillstånd, ursprungsland, produktionsår och produktions- eller förpackningsanläggningens registrerade nummer.

Av märkningen ska det också framgå om kaviarn är packad av en bearbetsningsanläggning i ursprungslandet eller om den är ompackad av en bearbetsningsanläggning i importlandet. I ett informationsblad från Traffic Europe kan du se hur märkningen ska se ut. Se länk till höger. Informationen är på engelska.

Kontakt