Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Det här är CITES

Många vilda djurs och växters existens hotas av en omfattande handel. I hela världen finns det över 5 000 djurarter och 28 000 växtarter som är starkt hotade.

Överenskommelse om att begränsa handeln


För att skydda de hotade arterna och garantera den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln.
Överenskommelsen om internationell handel med hotade arter av vilda djur och växter trädde i kraft 1975. Den kallas för Washingtonkonventionen eller oftast rätt och slätt för CITES, som är förkortningen av det engelska namnet Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Över 170 av världens länder har antagit den.

Vilka arter är skyddade enligt CITES?

Mer information om CITES

CITES inom EU

Bilaga A: Handel med dessa arter är nästan totalförbjuden

Bilaga B: Hotade arter

Bilaga C: Arter med nationellt skydd

Bilaga D: Handeln behöver övervakas

Mer information

Bestämmelser

Kontakt


Ring kundtjänst: 0771-223 223

Sidan senast uppdaterad:   2014-02-26