Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Avlivning och slakt av hästar

Avlivning av hästar


Vid avlivning av hästar används oftast samma metoder som vid vanlig slakt, det vill säga mekanisk bedövning med bultpistol eller skjutvapen följt av avblodning, dock utan att köttet tas tillvara. Om hästar avlivas av andra skäl än att de ska bli livsmedel kan dock avlivningen ske på andra sätt än genom slakt.
 
Du måste välja en avlivningsmetod som antingen omedelbart dödar djuret eller som gör att djuret blir medvetslöst och dör i det tillståndet. Avlivning av djur ska ske på ett sätt som gör att djuret inte utsätts för onödigt lidande. Djur som är skadade, har svårt att gå eller röra på sig ska avlivas på plats utan att först flyttas.
 
Du som har djur är skyldig att låta avliva svårt sjuka och skadade djur så snabbt som möjligt om de inte är behandlingsbara. Du som avlivar måste behärska den aktuella avlivningsmetoden och hanteringen av djuren i samband med denna. Om du inte vill eller kan utföra avlivningen själv ska du kontakta en veterinär, ett slakteri eller ett företag, till exempel vissa djurambulansföretag eller Svensk Lantbrukstjänst ABlänk till annan webbplats, som har erfarenhet av att avliva djur.
 

Tillåtna bedövnings- och avlivningsmetoder


Vid bedövning får du fixera hästar med hjälp av bedövningsbox eller hålla fast djurets huvud med en grimma eller liknande. Du får bedöva hästar med bultpistol, kulvapen eller hagelgevär. Det kan vara djurskyddsmässigt fördelaktigt att bedöva hästar utomhus. Efter utförd bedövning och innan avblodning påbörjas måste du kontrollera att djuret eller djuren är bedövade. Observera att avblodning alltid måste göras efter att djuret skjutits med bultpistol eller annat vapen, även om köttet inte ska bli livsmedel. Avblodningen ska påbörjas inom 60 sekunder efter bedövningen och ska utföras genom att båda halspulsådrorna öppnas.
 
Om du måste avliva en enstaka förvildad, förrymd eller skadad häst som inte kan fångas in utan att det orsakar djuret lidande får du avliva hästen med vissa skjutvapen. Detta kallas för distansavlivning.

Bestämmelserna kring skjutvapnets typ, ammunition, skjutavstånd och träffområde är relativt detaljerade. Läs mer om distansavlivning i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning som du hittar till höger. Dessutom kan det finnas andra krav som inte regleras i djurskyddsföreskrifterna, till exempel krav på vapenlicens. För att licenspliktiga vapen ska få användas vid hemslakt och nödslakt måste det vara angivet på vapenlicensen att ändamålet är antingen jakt eller avlivning av djur. Du får alltså inte använda ett vapen som du har licens för om ändamålet enligt licensen är målskjutning.
 
Om en veterinär utför avlivningen får hästar även avlivas med narkosmedel eller andra avlivningspreparat.

Efter avlivningen måste du eller veterinären som utfört avlivningen kontrollera att djuret är dött innan du får vidta några andra åtgärder med kroppen.
 

Veterinärbesiktning krävs om köttet ska bli livsmedel


Bara akut skadade djur som annars skulle ha varit friska får nödslaktas för att bli livsmedel. Dessa djur ska avlivas på gården av behörig slaktpersonal snarast möjligt efter att djuret besiktigats levande av en veterinär. Tiden mellan undersökningen av djuret och avlivningen får inte överstiga 24 timmar. En veterinär måste vara med om mage och tarmar avlägsnas på gården. I sådana fall måste inälvorna åtfölja djuret till slakteriet. Om det tar mer än två timmar mellan avlivandet av djuret och dess ankomst till slakteriet ska det kylas. Ett nödslaktsintyg som fyllts i och intygats av veterinären ska alltid följa med ett nödslaktat djur till slakteriet. För upplysningar kring nödslaktsintyg och hygienregler vid nödslakt, hänvisas till Livsmedelsverketlänk till annan webbplats,  telefon 018-17 55 00.
 
Om du har avlivat hästar på gården utan att en veterinär har närvarat får köttet från dessa djur bara ätas av dig som äger djuren och ditt hushåll. Tänk på att skicka trikinprov för analys. Du får inte slakta hemma på gården och sälja obesiktigat kött.
 

Att skicka hästar till slakt


När du ska skicka hästar till slakt vid slakteri måste du bland annat se till att de är friska, rena och id-märkta samt informera slakteriet om detta minst 24 timmar före djurens ankomst till slakteriet.

I Sverige föder vi inte upp hästar enbart för köttproduktion. Ändå slaktas många hästar. Att hästen har hästpass kontrolleras då av slakteriet. Passet visar bland annat om hästen behandlats med läkemedel med livslång karens. Det är viktigt att en häst som behandlats med sådant läkemedel inte kommer in i livsmedelskedjan.
 
Slakteriets personal ska ha dokumenterad utbildning i djurskydd, djurhantering, bedövnings- och avlivningsmetoder och de ska följa djurskyddsbestämmelserna. Det innebär att slakteriet bland annat ska se till att hästarna

  • skonas från onödigt obehag och lidande
  • hanteras och drivs lugnt
  • stallas upp under högst en natt
  • har lämpligt foder och dricksvatten om de transporterats långt eller stallas upp
  • avlivas omgående om de skadats under transporten
Vid bedövning får slakteriet fixera hästar med hjälp av bedövningsbox eller hålla fast djurets huvud med en grimma eller liknande. Slakteriet får bedöva hästar med bultpistol, kulvapen eller hagelgevär. Efter utförd bedövning och innan avblodning påbörjas ska slakteriet kontrollera att djuret eller djuren är bedövade. Avblodning måste påbörjas inom 60 sekunder efter bedövning och ska utföras genom att båda halspulsådrorna öppnas. Observera att avblodning alltid måste göras efter att djuret skjutits med bultpistol eller annat vapen, även om köttet inte ska bli livsmedel. Efter avblodning ska slaktaren kontrollera att djuret är dött innan det får gå vidare i slaktprocessen.
 

Mer information om avlivning och slakt av hästar


De bestämmelser som gäller vid avlivning och slakt av hästar finns i djurskyddslagen, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur samt EU:s direktiv om skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning. Dessa bestämmelser samt bakgrundsinformation till föreskriften hittar du till höger.
 
Här kan du läsa mer om hur djuren ska behandlas inför slakt och annan avlivning. Där kan du även läsa om slakt och annan avlivning av andra djurslag än hästar, om religiös slakt och om hur du ska ta hand om döda djur och biprodukter från slakt och annan avlivning.


Tack för hjälpen!