Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Så här ska du sköta dina strutsar

Du ska se till dina fåglar varje dag


Du ska se till dina fåglar minst två gånger om dagen. Mycket unga, sjuka eller skadade strutsfåglar och fåglar som beter sig onormalt ska du se till oftare.

Strutsfåglar ska hållas på ett sådant sätt att de är tillfredsställande rena.

Strutsfåglar ska hållas på sådant sätt att du kan se till dem utan svårigheter. När det är mörkt ute ska en tillräckligt stark ljuskälla finnas tillgänglig, så att du kan se alla fåglar tydligt.

Dina fåglar ska ha tillgång till att vara ute


Strutsfåglar som är äldre än tre månader ska dagtid ha tillgång till att vara utomhus i hägn. Vid dåligt väder får de dock tillfälligt hållas inomhus. Fåglarna ska hållas inomhus på natten den tid på året som det inte är någon tillväxt av bete.

Fåglar som är ute ska ha tillgång till en ligghall, hydda eller annan byggnad som
ger dem skydd mot väder och vind. De ska ha tillgång till torra och rena liggplatser .
För sjuka strutsfåglar som behöver särskild vård ska du ha utrymmen som kan värmas upp och där djuren ska kunna hysas individuellt.

Strutsfåglar ska ha tillgång till sandbad.

Se till att dina djur inte kan skada sig i stallet


Du ska se till att alla utrymmen och ytor som strutsfåglarna har tillträde till ska vara fria från föremål och ämnen som kan skada fåglarna. Öppningen i byggnader för strutsfåglar ska vara så stor att fåglarna kan passera in eller ut utan att skadas.

Utfodrings- och vattningssystem ska vara utformade, dimensionerade och
placerade så att de inte innebär någon olycksrisk för strutsfåglarna.

Fönster, belysningsanordningar och elektriska ledningar som strutsfåglarna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd. Du ska ha en plan om hur du ska upprätthålla djurskyddet vid ett elavbrott.

Du ska utforma golvet i stallet så det har en jämn och halkfri yta som är lätt att göra ren och inte kan skada strutsfåglarna eller hindra dem från att bete sig naturligt.
I stallar för strutsfåglar ska golvet förses med lämpligt strömedel senast då fåglarna har uppnått åtta veckors ålder. Ströbädden ska hållas torr och ren och vara av god hygienisk kvalitet.

Du ska driva dina strutsfåglar i ett lugnt tempo och du får inte använda elpådrivare.

Håll rent i stallet hos dina fåglar


Du ska hålla rent i stallet och gödsla ut minst en gång om dagen, om du inte har ett system
för djurhållning med andra rutiner som ger god hygien.
Du ska rengöra stallavdelningar noggrant minst en gång varje år eller före varje insättning av en ny omgång djur.

Du får inte ha dina fåglar ensamma


Strutsfåglar får inte hållas ensamma. Sjuka, skadade, utstötta eller mycket aggressiva fåglar får du dock tillfälligt hålla ensamma. Om de hålls ensamma ska de kunna se och höra andra fåglar.

Foder och vatten till strutsar


Du ska ge dina strutsfåglar foder av lämplig struktur och storlek varje dag.
Fodergivan ska vara allsidig och välbalanserad och garantera att dina fåglar får tillräckligt mycket mat. Strutsfåglar ska alltid ha tillgång till dricksvatten.

Utforma fåglarnas ätplatser så de kan äta och dricka lugnt och naturligt


Du ska utfodra fåglarna på ett sådant sätt att alla strutsfåglarna kan äta samtidigt och på ett lugnt och naturligt sätt. Fåglarna ska från och med sex dagars ålder ges tillgång till sand eller stenar av passande storlek och mängd som de behöver för att underlätta sin matsmältning.

Alla strutsfåglar, förutom kycklingar, ska ha tillgång till bete. Under den del av året som bete inte finns ska de utfodras med grovfoder. Grovfoder ska erbjudas till fåglar från att de är en vecka gamla.Tack för hjälpen!