Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Utevistelse för dina grisar

Du ska kontrollera att betesmarker, rastgårdar och drivningsvägar är fria från föremål som kan skada dina grisar. Du ska också utforma och underhålla stängslen så att de grisar som hålls inom stängslet eller drivs mellan stängslen inte kan skadas. Du ska sträcka stängseltrådar och stängselnät väl. Du bör inte använda taggtråd till grisar.
 
Mark i anlagda rastgårdar och på andra ställen utomhus som belastas hårt av grisarna, ska vara hårdgjord och dränerad eller naturligt ha motsvarande funktion.
 

Grisar som går ute under vintern ska ha tillgång till skydd


Grisar räknas som utegångsdjur om de går ute eller har möjlighet att gå ut på betesmark eller i rasthage halva dygnet eller mer under den kalla årstiden, då det inte är betestillväxt. Det är bara djur som är lämpade för att vara ute som får användas som utegångsdjur. Det krävs också att marken och terrängen är lämplig för grisarnas utevistelse.
 
Utegångsdjur ska ha tillgång till en ligghall, eller en annan byggnad, som ger dem skydd mot väder och vind. De ska också ha en torr och ren liggplats inne i ligghallen. Terrängen och marken ska vara lämplig för grisarna.
 

Ge dina grisar möjlighet till skydd under sommarmånaderna


Håller du dina grisar ute under den varma årstiden ska du se till att de har tillgång till en plats som ger skydd mot direkt solstrålning, stark vind och nederbörd. Grisarna bör också ha tillgång till gyttjebad.
Mer information
Bestämmelser

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2012-08-15