Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Slakt och annan avlivning av grisar

Att skicka grisar till slakt


När du ska skicka dina grisar till slakt måste du bland annat se till att de är friska, rena och id-märkta samt informera slakteriet om detta minst 24 timmar före djurens ankomst till slakteriet.
 
Slakteriets personal ska ha dokumenterad utbildning i djurskydd, djurhantering, bedövnings- och avlivningsmetoder och de ska följa djurskyddsbestämmelserna. Det innebär att slakteriet bland annat ska se till att grisarna
  • skonas från onödigt obehag och lidande
  • hanteras och drivs lugnt
  • stallas upp under högst en natt
  • har lämpligt foder och dricksvatten om de transporterats långt eller stallas upp
  • avlivas omgående om de skadats under transporten

Vid bedövning får slakteriet fixera grisar med hjälp av bedövningsbox eller hålla fast djurets huvud med trynbrems eller liknande. Mindre djur får hållas fast manuellt. Slakteriet får bedöva grisar med bultpistol, kulvapen, hagelgevär, elektricitet eller koldioxid. Efter utförd bedövning och innan avblodning påbörjas ska slakteriet kontrollera att djuret eller djuren är bedövade. Avblodningen måste påbörjas inom 60 sekunder efter bedövning med skjutvapen eller koldioxid och inom 20 sekunder efter bedövning med elektricitet. Avblodning ska utföras genom att båda halspulsådrorna öppnas. Observera att avblodning alltid måste göras efter att djuret skjutits med bultpistol eller annat vapen, även om köttet inte ska bli livsmedel. Efter avblodning ska slaktaren kontrollera att djuren är döda innan de får gå vidare i slaktprocessen.

Slakt för husbehov och nödslakt av grisar


Du som slaktar grisar för husbehov eller behöver nödslakta hemma på gården måste behärska den aktuella avlivningsmetoden och hanteringen av djuren i samband med denna.
 
När djur förs till slakt och när de slaktas, ska de skonas från onödigt obehag och lidande. Djur som är skadade, har svårt att gå eller röra på sig ska avlivas på plats utan att först flyttas. Du som har djur är alltså skyldig att låta avliva svårt sjuka och skadade djur så snabbt som möjligt om de inte är behandlingsbara.
 
Om du inte vill eller kan utföra avlivningen själv ska du kontakta en veterinär, ett slakteri eller ett företag, till exempel vissa djurambulansföretag eller Svensk Lantbrukstjänst AB, som har erfarenhet av att avliva djur.

Om du har avlivat grisar på gården utan att en veterinär har närvarat får köttet från dessa djur bara ätas av dig som äger djuren och ditt hushåll. Tänk på att skicka trikinprov för analys. Du får inte slakta hemma på gården och sälja obesiktigat kött.

 


Tillåtna bedövningsmetoder vid hemslakt


Vid bedövning får du fixera grisar med hjälp av bedövningsbox eller hålla fast djurets huvud med trynbrems eller liknande. Mindre djur får hållas fast manuellt. Du får bedöva grisar med bultpistol, kulvapen, hagelgevär eller elektricitet. Du måste påbörja avblodningen inom 60 sekunder efter bedövning med skjutvapen och inom 20 sekunder efter bedövning med elektricitet.

Avblodning ska utföras genom att båda halspulsådrorna öppnas. Observera att avblodning alltid måste göras efter att djuret skjutits med bultpistol eller annat vapen, även om köttet inte ska bli livsmedel. Efter avblodning ska du kontrollera att djuren är döda innan de får gå vidare i slaktprocessen.

Bestämmelserna kring skjutvapnets typ, ammunition, skjutavstånd och träffområde är relativt detaljerade. Läs mer om detta i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning som du hittar till höger. Dessutom kan det finnas andra krav som inte regleras i djurskyddsföreskrifterna, till exempel krav på vapenlicens. För att licenspliktiga vapen ska få användas vid avlivning måste det vara angivet på vapenlicensen att ändamålet är antingen jakt eller avlivning av djur. Du får alltså inte använda ett vapen som du har licens för om ändamålet enligt licensen är målskjutning.
 

Nödslakt


Bara akut skadade djur som annars skulle ha varit friska får nödslaktas för att bli livsmedel. Dessa djur ska avlivas på gården av behörig slaktpersonal snarast möjligt efter att djuret besiktigats levande av en veterinär. Tiden mellan undersökningen av djuret och avlivningen får inte överstiga 24 timmar. En veterinär måste vara med om mage och tarmar avlägsnas på gården. I sådana fall måste inälvorna åtfölja djuret till slakteriet. Om det tar mer än två timmar mellan avlivandet av djuret och dess ankomst till slakteriet ska det kylas. Ett nödslaktsintyg som fyllts i och intygats av veterinären ska alltid följa med ett nödslaktat djur till slakteriet. För upplysningar kring nödslaktsintyg och hygienregler vid nödslakt, hänvisas till Livsmedelsverketlänk till annan webbplats,  telefon 018-17 55 00.

Annan avlivning av grisar


Om grisar avlivas av andra skäl än att de ska bli livsmedel kan avlivningen ske på andra sätt än genom slakt. Du måste välja en avlivningsmetod som antingen omedelbart dödar djuret eller som gör att djuret blir medvetslöst och dör i det tillståndet. Avlivning av djur ska ske på ett sätt som gör att djuret inte utsätts för onödigt lidande. Du som avlivar måste behärska den aktuella avlivningsmetoden och hanteringen av djuren i samband med denna.
  
Djur som är skadade, har svårt att gå eller röra på sig ska avlivas på plats utan att först flyttas. Du som har djur är skyldig att låta avliva svårt sjuka och skadade djur så snabbt som möjligt om de inte är behandlingsbara.

Om du inte vill eller kan utföra avlivningen själv ska du kontakta en veterinär, ett slakteri eller ett företag, till exempel vissa djurambulansföretag eller Svensk Lantbrukstjänst ABlänk till annan webbplats, som har erfarenhet av att avliva djur.

 


Tillåtna bedövnings- och avlivningsmetoder


Vid annan avlivning av grisar används oftast samma metoder som vid vanlig slakt, det vill säga mekanisk bedövning med bultpistol eller skjutvapen följt av avblodning, dock utan att köttet tas tillvara. I sådana fall gäller precis som vid slakt att du vid bedövning får fixera grisar med hjälp av bedövningsbox eller hålla fast djurets huvud med en trynbrems eller liknande. Mindre djur får hållas fast manuellt. Du får bedöva grisar med bultpistol, kulvapen eller hagelgevär. Efter utförd bedövning och innan avblodning påbörjas ska du kontrollera att djuret eller djuren är bedövade. Avblodningen ska påbörjas inom 60 sekunder efter bedövningen och ska utföras genom att båda halspulsådrorna öppnas. Observera att avblodning alltid måste göras efter att djuret skjutits med bultpistol eller annat vapen, även om köttet inte ska bli livsmedel.

Om du måste avliva en enstaka förvildad, förrymd eller skadad gris som inte kan fångas in utan att det orsakar djuret lidande får du avliva grisen med vissa skjutvapen. Detta kallas för distansavlivning.

Bestämmelserna kring skjutvapnets typ, ammunition, skjutavstånd och träffområde är relativt detaljerade. Läs mer om distansavlivning i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning som du hittar till höger. Dessutom kan det finnas andra krav som inte regleras i djurskyddsföreskrifterna, till exempel krav på vapenlicens. För att licenspliktiga vapen ska få användas vid hemslakt och nödslakt måste det vara angivet på vapenlicensen att ändamålet är antingen jakt eller avlivning av djur. Du får alltså inte använda ett vapen som du har licens för om ändamålet enligt licensen är målskjutning.

Smågrisar som är yngre än 14 dagar får avlivas genom slag mot huvudet. Slaget ska utföras med sådan kraft och precision att det medför omedelbar medvetslöshet och död. Lämpligast görs detta genom att djuret hålls i bakbenen och bakhuvudet slås mot ett fast förankrat, hårt föremål.

Om en veterinär utför avlivningen får grisar även avlivas med narkosmedel eller andra avlivningspreparat.
 
Efter avlivningen måste du eller veterinären som utfört avlivningen kontrollera att djuret är dött innan du får vidta några andra åtgärder med kroppen.

Mer information om slakt och annan avlivning av grisar


De bestämmelser som gäller vid slakt och annan avlivning av grisar finns i djurskyddslagen, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur samt EU:s direktiv om skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning. Dessa bestämmelser samt bakgrundsinformation till föreskriften hittar du till höger.

Här kan du läsa mer om hur djuren ska behandlas inför slakt och annan avlivning. Där kan du även läsa om slakt och annan avlivning av andra djurslag än grisar, om religiös slakt och om hur du ska ta hand om döda djur och biprodukter från slakt och annan avlivning.


Tack för hjälpen!