Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Så här ska du sköta dina grisar

Du ska behandla dina grisar väl och skydda dem mot sjukdomar och onödigt lidande. Dina grisar ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sätt som är bra för deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Om någon av dina grisar blir sjuka eller skadade ska du snarast se till att djuret får nödvändig vård och tillkalla veterinär om det behövs.

Du ska hålla grisarna tillfredställande rena och inspektera djurens klövar regelbundet. Om det behövs ska du också verka klövarna.

Föremål och ämnen som kan skada dina grisar ska du förvara oåtkomliga för dem.

Du får inte använda utrustning eller anordningar som ger djuren en elektrisk stöt för att styra grisarnas beteende. Du får inte ens ha en sådan utrustning monterad i stallet. Du får dock använda elstängsel utomhus.
 

Se till dina grisar varje dag


Du ska hålla dina djur så att du på ett enkelt sätt kan se till dem och du ska se till dina grisar minst en gång per dag. Nyfödda, sjuka eller skadade djur och djur som beter sig onormalt ska du se till oftare. Högdräktiga suggor och gyltor ska du också se till oftare, särskilt vid tiden kring förlossningen.

Djuren måste kunna röra sig fritt


Du ska hålla dina grisar lösgående. Du ska utforma dina djurutrymmen så att dina grisar kan bete sig naturligt.
 
Du får inte begränsa grisarnas rörelsefrihet genom att fästa en tyngd eller någon annat föremål på grisen. Du får inte heller begränsa rörelsefriheten genom att binda ihop olika kroppsdelar av grisen eller genom att binda ihop djur med varandra
 
Vid följande tillfällen får du, om det är nödvändigt, tillfälligt begränsa rörelsefrihet för en gris med hjälp av skyddsgrind eller liknande anordning:
 • om en digivande sugga är aggressiv eller har ett onormalt beteende som innebär en uppenbar risk för de nyfödda smågrisarna.
 • om du ska gå in i en box med en sugga som är aggressiv mot dig eller om hennes beteende på annat sätt innebär en uppenbar risk för dig.
 • När du utfodrar grupphållna suggor eller gyltor i bås eller när du hanterar djuren för vård eller behandling. Bås för grupphållna grisar ska vara utrustade med en skyddsanordning baktill som hindrar grisarna från att skada varandra.

Driv dina djur rätt på rätt sätt


Ta hänsyn till följande när du ska driva dina grisar:
 • Hantera dina grisar lugnt.
 • Du får inte aga eller driva på dina grisar med redskap som kan såra eller skada djuren.
 • Du får inte använda elektriska pådrivare.
 • Ge dina grisar tillräckligt med utrymme för att de ska kunna förflytta sig.
 • Utforma stallet så att flyttning, transport och utlastning av djuren underlättas
 • Se till att dina djur tydligt kan uppfatta drivvägen.
 • Drivgångar bör ha släta ytor utan skarpa hörn.
 • Lastramper bör ha så lite lutning som möjligt.
 • Du bör inte driva dina grisar genom att koppla dem till ett fordon.
 • Speciella utlastningsrum eller boxar kan behövas.

Håll rent omkring dina djur


Du ska hålla dina stallar och andra förvaringsutrymmen rena och du ska utforma dina djurutrymmen så att dina grisar kan bete sig naturligt.

Du ska göra rent och gödsla ut stallet minst en gång varje dag om du inte har ett system för djurhållningen som är uppbyggt för andra rutiner och som ger god hygien. Du ska göra rent stallet noggrant minst en gång varje år.

Om du har omgångsuppfödning ska du göra rent stallet eller stallavdelningen noggrant innan du sätter in en ny omgång djur.

Mer information
Bestämmelser

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2012-08-15