Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Produktionsplats för grisar

Om du håller en eller flera grisar på en plats ska du anmäla det till Jordbruksverket. Det gäller även dig som har en minigris. Du får då ett så kallat produktionsplatsnummer. Syftet med numret på produktionsplatsen är att det ska vara möjligt att spåra djur från en plats till en annan vid utbrott av någon smittsam djursjukdom.

Vad menas med produktionsplatsnummer?

Anmälan om djurhållning

Undantag


Om du har flera produktionsplatsnummer eller borde ha flera kan du ansöka om att få ett nummer för två eller flera av produktionsplatserna. Du söker då dispens för detta. Jordbruksverket kan ge ett och samma nummer till platser om de ligger på rimligt avstånd från varandra och det inte finns några klövdjur som tillhör någon annan mellan platserna.

När du söker dispens ska du ange vilket djurslag det gäller och bifoga en karta där det är tydligt var djuren finns och hur stort avståndet är mellan de platserna. Kartan ska vara en blockkarta, en kopia av fastighetskartan eller en utskrift från internet. Om du skickar in en kopia av fastighetskartan eller en utskrift från internet måste en fastighetsbeteckning eller minst ett så kallat koordinatkryss finnas med. Om det finns andra klövdjursbesättningar i närheten ska du markera var de finns på kartan. Jordbruksverket behöver få den uppgiften för att vi ska kunna göra en korrekt bedömning av om de besättningarna utgör en risk vid smittspårning.

Registrerade uppgifter

Fråga oss via webben